Biznis

Donesena odluka

Bit će raspisan konkurs za izbor direktora Aluminija

27/01/2019

Spomenuta odluka donesena je sjednici Nadzornog odbora na koje je razmatrana i odluka sa Skupštine dioničara Društva, održane 11. januara 2019. godine

Članovi Nadzornog odbora Aluminija d.d. Mostar donijeli su Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Aluminija d.d. Mostar na četverogodišnje mandatno razdoblje, javlja Fena.

Na tomu će tragu, dana 1. februara tekuće godine, uslijediti propisana objava Javnoga konkursa, s jasno naznačenim uslovima koje kandidati moraju ispunjavati, saopćeno je u nedjelju iz mostarskog Aluminija.

Spomenuta odluka donesena je sjednici Nadzornog odbora na koje je razmatrana i odluka sa Skupštine dioničara Društva, održane 11. januara 2019. godine, kojom vlasnici, odnosno njihovi zakonski opunomoćenici, nisu usvojili Finansijski izvještaj Aluminija za 2017. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora Zdenko Klepić kazao je kako je zaključak Skupštine da je nužno poduzeti korake u smjeru otklanjanja svih utvrđenih nepravilnosti, a osim v.d. Uprave i stručnih službi Društva, aktivnu ulogu u otklanjanju tih nepravilnosti moraju imati i vanjski revizor, kao i članovi Odbora za reviziju Aluminija.

– Razmatrali smo i nezavisni pregled poslovanja Aluminija koji je napravila međunarodna revizorska kuća KPMG, zajedno s prijedlogom koncepta mjera financijskoga restrukturiranja. Zaključeno je kako te dokumente Uprava Društva treba žurno dostaviti Vladi FBiH i drugim dioničarima, a sve pobrojane mjere finansijskoga restrukturiranja obvezno uklopiti u Plan restrukturiranja tvornice – dodao je Klepić.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.