FakTTest

Srđan Puhalo

Bacili su sve niz rijeku ili u šta će mutirati Mostarci?

19/06/2019

Po svemu sudeći donji sliv Neretve se pretvorio u veliku septičku jamu u kojoj svako baca šta hoće

Sve je počelo konferencijom za štampu nevladine organizacije “Naše društvo” koje je upozorilo građane Mostara, da nešto nije u redu sa vodom iz Postrojenja otpadnih voda u Mostaru.

Oni tvrde da je u mulju iz prečistača pronađen piralen i još neke štetne materije i da su nadležne institucije u gradu bile mjesecima upoznate sa tim, ali nisu reagovale.

Onda su kazali da se taj mulj odlagao na deponiju smeća “Uborak”, ali ne samo mulj već i otpad životinjskog porijekla i medicinski otpad, što nije bilo predviđeno kada se ta deponija otvarala.

Nakon toga stanovnici Vrapčića i Bijelog Polja blokirali su deponiju smeća “Uborak” i to traje skoro dvije sedmice. Od tada do danas traju pregovori građana i prvih ljudi grada Mostara, s neizvjesnim završetkom.

Vlasti grada tvrde da to nije tačno tj. da na deponiju Uborak nikada nije odlagan mulj iz prečistača, a policija često svrati do štrajkača kao neočekivana sila koja je iznenada pojavi i može da riješi stvar.

Onda je NVO “Naše društvo” obajavilo nalaze dehidriranog mulja sa Postrojenja otpadnih voda Mostaru i evo šta su našli:
„sadržaj PAH-ova u mg/kg, sadržaj TPH u mg/kg, sadržaj PCB-a u mg/kg, sadržaj drini, dieldrini, eldrini u mg/kg, HCH spojevi u mg/ kg su iznad referentne vrijednosti.“

A šta mu je taj PAH, TPH, PCB, drini, dieldrini, eldrini, HCH?

PAH-ovi i TPH- ovi nastaju kao posljedica nepotpunog sagorijevanja uglja, nafte, naftnog gasa, organskog otpada i raznih organskih supstanci. Također, ogromne količine PAH-ova potiču i od same prerade i proizvodnje nafte, koksa, katrana, asfalta i čađi.

Iako u Mostaru žive Bošnjaci/muslimani, nafte nema i postavlja se pitanje od kud toliko PAH-ova i TPH-ova u mostarskoj vodi?

PCB, drini, dieldrini, aldrini, HCH su pesticidi koji se koriste u poljoprivredi. Štokholmska Konvencija sadrži 22 hemikalije koje uzrokuju štetne učinke na ljude i ekosistem, među kojima su i oni koji se nalaze u mostarskoj kanalizaciji: dieldrini, aldrini, PCB, HCH.

Pošto je Bosna i Hercegovina 2010. godine potpisala Štokholmsku konvenciju o zabrani korištenja tih materija, postavlja se pitanje otkud ovoliki zabranjeni pesticidi u mostarskoj kanalizaciji?

U šta će Mostarci mutirati?

Po svemu sudeći donji sliv Neretve se pretvorio u veliku septičku jamu u kojoj svako baca šta hoće. Gazde firmi nemilice ispuštaju naftne derivate, ulja i maziva u kanalizaciju, dok poljoprivrednici voće i povrće udarnički fajtaju zabranjenim hemikalijama, koje opet na neki način dolaze do kolektora za otpadne vode.

Sve to prije ili kasnije Neretvom dodje do Jadranskog mora, a u međuvremenu se ta voda koristi na razne načine: navodnjavanje polja, ribolov, kupanje, pojenje stoke i sl.

Za PAH i TPH kažu da je mutagen i kancerogen, dok pesticidi stvaraju širok dijapazon oštećenja kože, nervnog sistema, jetre, imuniteta, pad broja spermatozoida i sl.

P.S.

Takođe, sve ovo posredno utiče i na stabilnost etničkog identiteta konstitutivnih naroda koji nastanjuju mostarsku kotlinu. Kažu da se dešavalo da pod uticajem ovih materija članovi HDZ-a dobiju zelenu boju kože, a članovi SDA dobiju crveno- bijeli kockasti osip. Srba nema dovoljno da bi se donosili relevantni zaključci.

Kada su konstitutivni narodi previše izloženi uticaju ovih materija, javljaju se halucinacije i ljudi tvrde da su viđali Tita, dok drugi tvrde da su vidjeli gradonačelnika Mostara koji ne liči na Ljubu Bešlića, a sve to je praćeno jakom EUforijom, jugonostalgijom i ubjeđenjem da su glasali na izborima.

P.S.S

Šta god da je u pitanju ljudi iz Vrapčića i Bijelog Polja znaju da navijam za njih.

“Svi stavovi, mišljenja i zaključci koji su izneseni u kolumni ne odražavaju nužno stav i mišljenje online magazina Fokus.ba, već isključivo autora.“

Komentari

Autor: Srđan PUHALO

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.