Sarajevski dnevnik

Kako je Sarajevo 1946. proslavilo 1. maj: Povorke, svečanosti i narodno veselje

prvimaj
Foto: Ilustracija

Prvomajske svečanosti započele su u utorak pred veče puštanjem u promet novog dijela dvostrukog tramvajskog kolosjeka Titovom ulicom od Hipotekarne banke do Baščaršije

U arhivi Infobiroa, kojoj Fokus.ba ima pristup, pronašli smo tekst o proslavi 1. maja 1946. godine objavljen u Sarajevskom dnevniku.

Tekst prenosimo u cijelosti:

Prvi maj proslavljen je u Sarajevu kao veličanstvena smotra radnih uspjeha naših trudbenika na obnovi zemlje i izgradnji boljeg i ljepšeg života naših naroda. Ponosni na rezultate svoga rada kojim su, u okviru prvomajskog takmičenja, znatno doprinijeli podizanju naše privrede, radnici i namještenici izvršili su velike pripreme da dostojno proslave opštenarodni praznik rada, i da u radosti i veselju nad postignutim uspjesima snažno, manifestuju svoju ljubav i odanost voljenom vođi naših naroda maršalu Titu.

Kuće u gradu bile su ukrašene zastavama, zelenilom i ćilimima, a u izlozima glavnih ulica, pored slika maršala Tita, generalisimusa Staljina i narodnih rukovodilaca, nalazile su se ukusno izložene slike, grafikoni, zidne novine pojedinih sindikalnih podružnica i omladinskih organizacija, koje su prikazivale rezultate njihovog rada u prvomajskom takmičenju.

Prvomajske svečanosti započele su u utorak pred veče puštanjem u promet novog dijela dvostrukog tramvajskog kolosjeka Titovom ulicom od Hipotekarne banke do Baščaršije.

Otvaranje pruge

Taj dio tramvajske pruge – koji je veoma olakšao i ubrzao tramvajski promet u Sarajevu – izgradili su dobrovoljnim radom članovi Sindikalne podružnice tramvajaca. Pored svoje dnevne naporne službe oni su, žrtvujući svoj odmor, u razmjerno kratkom vremenu, udarničkim tempom izgradili ovaj dio pruge. Tramvajci su svoju obavezu u cijelosti i na vrijeme izvršili. U 18.30 kod Privredne banke izvršeno je svečano puštanje u saobraćaj prvih tramvajskih kola novim kolosjekom prema Baščaršiji.

Svečanosti su prisustvovali pretstavnici GNO-a i sindikalnih ustanova. Svečanost je otvorio drug Osman Sikirić, pretsjednik Sindikalne podružnice tramvajaca, koji je pored ostalog rekao: “Odazivajući se pozivu našeg dragog druga, maršala Tita, izvršavajući obavezu prema našoj porušenoj i opustošenoj zemlji, našem lijepom Sarajevu, odužujući se žrtvama koje padoše za našu slobodu, Sindikalna podružnica tramvajaca uložila je, pored vršenja ostalih zadataka, maksimum truda da obilježi svoje učešće u prvomajskom takmičenju ovim svojim skromnim darom gradu Sarajevu. Ona je dobrovoljnim radom izgradila ovaj dio pruge, smatrajući da će tako doprinijeti vidnu korist kako svom preduzeću tako i cjelokupnom građanstvu.” Potpretsjednik GNO-a Dušan Vasiljević zahvalio se u ime GNO-a i građanstva tramvajcima na požrtvovnom dobrovoljnom radu i čestitao im na uspjehu, istaknuvši da su tramvajci u ovaj posao dali 7000 dobrovoljnih radnih časova.

Povjerenik građevinskog odijeljenja GNO-a inž. Šamanek pohvalio je poimenično one tramvajce koji su se naročito istakli u poslu. Uz klicanje maršalu Titu, Narodnoj republici i radničkoj klasi puštena su prugom u saobraćaj prva tramvajska kola, okićena zastavama, zelenilom i petokrakim zvijezdama. Istovremeno u prostorijama Radničkog doma, u prisustvu mnogobrojnih pretstavnika narodnih vlasti i sindikalnih podružnica, pretsjednik Mjesnog sindikalnog vijeća drug Mladen Knežević-Traktor otvorio je izložbu “Zidnih novina” i minijaturnih radova Glavne željezničke radione. Izložba daje potpunu sliku rezultata prvomajskog takmičenja svih sindikalnih podružnica u Sarajevu.

Ova izložba biće otvorena 14 dana. U 19.30 štafete fiskulturnika pronijele su kroz zamračenu Titovu ulicu od Marijindvora četiri baklje do spomenika izginulim borcima za slobodu pred Privrednom bankom. Nakon toga grad je bio divno rasvijetljen, a na Vakufskom neboderu priređen je vatromet. Na okolnim brdima paljeni su krijesovi. Rano ujutro 1 maja muzike su obišle gradom i objavile proslavu praznika rada. Već oko 8 sati krenuli su građani i građanke prema središtu grada. Radnici, namještenici, omladina i ostali građani i građanke prikupljali su se pred sjedištem svojih sindikalnih podružnica, odnosno antifašističkih organizacija, odakle su u povorkama pod zastavama, pjevajući borbene pjesme polazili prema Titovoj ulici da formiraju manifestacionu povorku.

Povorka u Titovoj

Gotovo cjelokupno stanovništvo Sarajeva slilo se u Titovu ulicu i ulice oko nje. Povorka se formirala u savršenom redu. U 9 sati manifestaciona povorka počela se kretati prema Hipotekarnoj banci. Tu je bila podignuta tribina na kojoj su se nalazili članovi Pretsjedništva Narodne skupštine i članovi vlade NR Bosne i Hercegovine, prestavnici Jugoslavenske armije general-lajtnant Mihailo Apostolski i pukovnik Blažo Đuričić sa brojnim višim oficirima, pretstavnicima Crvene armije, pretstavnici GNO-a i antifašističkih organizacija.

Na čelu povorke stupali su pioniri i pionirke. Uz zvuke vojne muzike oni su išli u širokim, lijepo poravnatim redovima, oštrim i složnim korakom, noseći zastave i transparente na kojima su bili ispisani rezultati njihovog rada. Najmanji pioniri stupali su jednako disciplinovano kao i oni odrasliji. Najveće oduševljenje izazvale su pionirke-fiskulturnice koje su odlično izvršile pozdrav pred tribinom. Pioniri su svojim nastupom pokazali da opravdano nose ime Titove uzdanice. Među njima isticali su se pioniri IX osnovne škole kao najbolji po učenju.

Iza pionira, na čelu sa glazbom “Proletera” i brojnim crvenim zastavama, stupalo je Mjesno sindikalno vijeće, pozdravljano od gledalaca oduševljenim pljeskom. Iza Mjesnog sindikalnog vijeća stupao je Sindikalni odbor podružnice Glavne željezničke radione sa svojim zastavama i velikim transparentima: “Proleteri sviju zemalja ujedinite se!” Kad je čelo kolone radnika i namještenika Glavne željezničke radione stiglo pred tribinu, povorka je stala. Pretsjednik Mjesnog sindikalnog vijeća drug Mladen Knežević-Traktor pozdravio je sa tribine povorku: “Drugovi, udarnici, radnici i namještenici, građani i građanke grada Sarajeva! Čestitam vam Prvi maj, praznik svih naših naroda! Ispred Mjesnog sindikalnog vijeća grada Sarajeva, kao najboljem preduzeću koje je postiglo najveći uspjeh u radu na obnovi naše zemlje u izgradnji našeg saobraćaja, predajem Glavnoj željezničkoj radioni prelaznu zastavu Mjesnog sindikalnog vijeća kao nagradu i znak priznanja za uloženi trud i napor u obnovi našeg saobraćaja prebacivanjem predviđenog plana za 26%.

Radnici i namještenici Glavne željezničke radione neka se ponose sa ovom zastavom, neka im ona bude potstrek za nove napore u obnovi naše zemlje, da bi i dalje zadržali ovu zastavu i prednjačili svim radnicima i namještenicima grada Sarajeva (klicanје: “Hoćemo!”). Neka žive udarnici grada Sarajeva! Neka živi Prvi maj, praznik trudbenika naše zemlje! Neka žive radnici i namještenici Glavne željezničko radione! Neka živi naša otadžbina FNRJ! Živila herojska Jugoslovenska armija! Živio najbolji sin naših naroda, naš vođa i učitelj, voljeni drug Tito! Neka živi bratski Sovjetski Savez na čelu sa generalisimusom Staljinom! Neka živi Savez slovenskih naroda!” Oduševljeno klicanjе popratilo je riječi druga Mladena Kneževića-Traktora, koji je prelaznu zastava, znak pobjede u takmičenju, predao sekretaru Podružnice glavne željezničke radione drugu Iliji Ćuriću.

Intonirana himna

U tom času muzika je intonirala himnu “Hej Sloveni!” Burno aklamirani željeznički radnici nastavili su svojim defileom. Na čelu njihove kolone nošen je golemi emblem jedinstva radnog naroda – srp i čekić, iza kojeg su stupali omladinci Glavne željezničke radione. Iza velike slike koja je prikazivala jedinstvo radnika i seljaka ostvareno pod rukovodstvom maršala Tita, stupalo je najbolje odjeljenje Glavne radione sa svojom zastavom. U povorci se nalazio ogroman improvizirani nakovanj, oruđe na kojem stvaraju svoje proizvode metalski radnici. Na transparentima isticale su se parole za Trst i bratstvo slavenskih naroda. Gotovo svaka podružnica industriskih preduzeća u povorci prikazala je u minijaturi što je proizvodila i što proizvodi. Radionica za održavanje pruge izradila je modele za mostovne konstrukcije. “Dasp” je bio zastupan velikim autobusom u kojem su radnici igrali kolo. Slikovita je bila povorka Vojno-tehničkog zavoda.

Na njenom čelu nošena je velika slika zavodskog pokrovitelja maršala Tita,slike Lenjina i Staljina. Omladinci zavoda nosili su čekiće. Na kamionu bila je pokretna izložba zavodskih proizvoda. Naročito toplo pozdravljene su ekipe koje su odlazile na selo da popravljaju seljacima alate i ostale predmete u domaćinstvu. Podlije metalaca u povorci su stupali radnici drvne industrije, industrije ishrane, tekstilci i kožarci. U povorci I gradskog rejona i Sreskog narodnog odbora isticale su se krasne narodne nošnje. Najljepši utisak su ostavile radne brigade omladinaca i omladinki sa lopatama. Njihov paradni marš pozdravljen je dugotrajnim pljeskom. Iza radnih brigada išla je srednjoškolska omladina koja je nosila veliku crvenu peterokraku zvijezdu. Iza omladine stupali su fiskulturnici u dresovima predvođeni motociklistima i biciklistima. Poslije povorke antifašističkih organizacija II rejona gledaoci su naročito toplo pozdravili grupu Čehoslovačke kolonije u Sarajevu, čije su članice bile u krasnim narodnim nošnjama. Dugo i oduševljeno klicalo se bratskim narodima Česima i Slovacima. U povorci Saveza radnika i namještenika zdravstvenih i socijalnih ustanova, pored sanitetskih ekipa i kamiona Crvenog Krsta isticao se kamion Zubarske škole sa montiranom ordinacijom.

Na kamionu radnika i namještenika PTT struke radila je mala telefonska i telegrafska centrala. Oduševljeno su pozdravljene delegacije radnika i seljaka iz unutrašnjosti. Bili su zastupani radnici rudnika i željezare iz Zenice, rudnici ugljena u Brezi, Kaknju i Kreki, solana u Simin hanu i drugi. Velikim odobravanjem pozdravljena je kolona traktora. Naročiti interes izazvala je ekipa jedriličara i modelara sa modelima avijona i jedrilica. Građevinari su vozili model novoizgrađenog cestovnog mosta kod Jablanice i jednu malu ciglanu na motorni pogon. Iza njih stupali su radnici hidrocentrale u Bogatićima.

Ismijan Draža Mihailović

Grafičari su prikazali u povorci malu štampariju koja je štampala letke i odmah ih dijelila. U povorci radnika i namještenika prehrambene industrije prikazan je rad u zadružnom magacinu. Na čelu kolone komunalaca stupala je velika grupa sa zastavama koje su izvršile pozdrav pred tribinom. Mnogo veselog smijeha izazvala je grupa koja je na jednom kamionu vozila improvizirani zatvor u kojom je sjedio dobro imitirani “gorski car” Draža Mihailović, a iza njega je išla u crno zavijena “tugujuća reakcija” Podružnica sindikata fabrike duhana prikazala je potpunu proizvodnju cigareta od rezanog duhana do izrade i pakovanja gotovih cigareta. Ova minijaturna fabrika duhana bila je montirana na jednom vagonu i kretala se tramvajskom pragom. Pošto su prodefilovale sindikalne podružnice povorku su završavale antifašističke organizacije. Na čelu bila je grupa polaznika analfabetskih tečajeva, u kojima je do 1 maja naučilo čitati i pisati 4466 polaznika. Povorka je prolazila manifestujući i pjevajući. Neprestano su se ponavljali poklici maršalu Titu, generalisimusu Staljinu, avangardi radnog naroda Komunističkoj partiji, drugovima Đuri Pucaru-Starom i Avdi Humi.

Defile je trajao puna dva sata. Svojom impozantnošću i disciplinom, oduševljenjem učesnika, prvomajska povorka bila je divna manifestacija snage i poleta radnog naroda sela i grada. Kad je završen defile nagrnula je nepregledna masa građanstva na Titovu ulicu da učestvuje a zajedničkom veselju. Oduševljena omladina još dugo je pjevala i igrala kola duž cijele Titove ulice. Poslije podne na Stadionu FISABiH-a održana su športska takmičenja a na večer je na divno osvjetljenom Stadionu priređen Festival narodnih igara. Pjevački horovi sindikalnih podružnica otpjevali su po nekoliko borbenih pjesama, a folklorne grupe izvodile su narodne igre i pjevale pjesme narodno oslobodilačke borbe. Silnim oduševljenjem bila je pozdravljena grupa Kozarčanki.