SARAJEVSKI LIST

Šta se objavljivalo u oglasima u Sarajevu krajem 19. vijeka

infobiro oglasi_page-0001 (2)

Poziva se daklen tuženi da na ovo ročište ili osobno ili kroz redovitog punomoćnika pristupiti imade, jer drukčije će se sa imenovanim starateljem raspravljati

U arhivi Infobiroa, kojoj Fokus.ba ima pristup, pronašli smo oglase koji su 10.08.1890. godine objavljeni u Sarajevskom listu.

Rubrika Oglasi predstavlja zbir oglasa različitog sadržaja:

Oglas – Mehmed begu Turhaniji iz Sarajeva sada nepoznatog boravišta daje se ovim na znanje, da je protiv njega H Mehmedaga Telalagić iz Sarajeva zastupan po odvj. Jusuf begu Filipoviću dne 26. decembra 1888. br. 15811 |gr. tužbu podnio radi plateža od 1279 groša 14 para spp. i da ušlljed ovosudnog zaključka od 21. jula 1890. br. 13044|ročište za nastavak usmene rasprave za 9. septembar 1890. u 9 sati prije podne odregjeno bilo, te za njega g. odvj.dr. Niec kao staratelj za čin imenovan. Poziva se daklen tuženi da na ovo ročište ili osobno ili kroz redovitog punomoćnika pristupiti imade, jer drukčije će se sa imenovanim starateljem raspravljati. Kotarski ured kao sud. Sarajevo, 30. jula 1890.

Oglas – Od strane ovog okružnog kao trgovačkog suda daje se ovim do sveopćeg znanja, da je pod današnjim danom i gornjim poslovnim brojem iz trgovačkog registra za inokosne tvrtke brisana tvrtka Moritz Mittner gostioničarski posao sa nastanom u Čajnici, zaključkom ovoga suda od 12. novembra 1884.. broj 4231|gragj. u isti registar upisana. Okružni kao trgovački sud. Sarajevo 6. augusta 1890.

Oglas – Od strane ovog okružnog kao trgovačkog suda daje se ovim do sveopćeg znanja, da je pod današnjim danom i gornjim poslovnim brojem iz trgovačkog registra za inokosne tvrtke brisana tvrtka Samuel Gutman sa nastanom u Goraždi zaključkom ovoga suda od 14. novembra 1884, br. 4231 |gr., u isti registar upisana. Okružni sud Sarajevo, 2. augusta 1890.

Oglas – Kotarski ured kao sud u Mostaru stavlja do sveopćeg znanja, da je ušljed ovršne molbe Hadži Arslana Selimhodžića iz Mostara protiv Ibrahima Demirovića nepoznatog boravišta radi namirenja svote od 100 for. spp.imenovan na opasnost i trošak ovršenika kuratorom odvjetnik dr. Fischer u Mostaru. Ovim se oglasom lbrahim Demirović pozivlje, da imenovanog mu kuratora uputi ili kod ovog suda svog zastupnika ili punomoćnika predloži, ili će se na njegovu opasnost i trošak gore naznačena ovrha obaviti odnosno nastaviti. Kotarski ured kao sud Mostar, 31. jula 1890.

Izrok – Od strane šerijatskog suda stavlja se do sveopćeg znanja, da je Hadžialija Osmančević iz Čurčića mahala Ključ dne 22. jula 1890 bez ostavljenja pošljednje oporuke preminuo. Iza istog ostali su našljednici udova Kanita, sinovi Mustafa i Alija, kćeri Šećija i Alka i našljednici pokojne kćeri Gjulse, unuka Fatima i našljednici pok. kćeri Hane unuka Gjulsa. Pošto ovom šer. sudu boravište unuke Fatime kćeri pok. Mustafe Čavkića iz Bihaća poznato nije, to se ista pozivlje, da se u roku od 3 mjeseca, računajući od datuma oglasa u svrhu nastupljenja ostavštine kod potpisanog šer. suda prijavi ili zastupnika imenuje. U protivnom slučaju će se ostavština sa ostalim našljednicima i sa starateljem za čin odsutne Fatime, Jusuf begom Alibegovićem iz Kljuca obaviti. Kotarski ured kao šerijatski sud, Ključ 30. jula 1890.

Izrok – Od strane šerijatskog suda u Ključu pozivlju se svi oni vjerovnici protiv ostavštine dne 22. jula 1890, bez naredbe pošljednje volje u Ključu preminulog Hadži Alije Osmančevića kakovih tražbina imadu, da u svrhu prijave i iskazanja svojih tražbina od danas za dva mjeseca tim sigurnije pred ovaj šerijatski sud na ročište dogju, ili pak do ovog dana pismenu svoju prijavu podnesu, jer će u protivnom slučaju izgubiti pravo na svako dalje iskanje protiv ostavine, ako bude istanamirenjem prijavljenih tražbina iscrpljena, osim ako im pripada pravo zaloga. Šerijatski sud Ključ, 1. augusta 1890.

Digitalni Arhiv možete pretraživati na internet adresi www.infobiro.ba. Riječ je o izdanju Mediacentra Sarajevo koji podržava razvoj nezavisnog i profesionalnog novinarstva u BiH.