SARAJEVSKI DNEVNIK

Suvlasnici noćnog lokala „Gradska kafana“ osuđeni radi nabijanja cijena

PXL_110123_97731584

Konobar je tada — bilo je to u 11 sati noću — pričao gostu kako je upravo tog momenta dobio novoodobreni cijenik

U arhivi Infobiroa, kojoj Fokus.ba ima pristup, pronašli smo tekst objavljen 1. februara 1946. godine u Sarajevskom dnevniku.

Tekst nepoznatog autora prenosimo u cjelosti:

Sarajevo 31 januar – Radi nabijanja cijena odgovarali su pred Sreskim narodnim sudom suvlasnici poznatog noćnog lokala „Gradska kafana“ Ahmet Zildžić i Anton Voloder. Protiv njih podneseno je nekoliko prijava. Jednom gostu bila je naplaćena čašica konjaka 50 dinara.

Suvlasnik radnje Zildžić tvrdi da je to bio „viski“, koji naplaćuje čašicu po 30 dinara. Navodno je konobar „pogrešno“ naplatio 50 dinara. Gostu je odmah ponuđen novac natrag, ali ga on nije htio da primi. Po stručnoj procjeni ta čašica „viskija“ mogla bi stajati najviše 15 dinara.

Kontrolni organi utvrdili su da se u „Gradskoj kafani“ čašica konjaka naplaćivala gostima po 15 dinara. Izmjeren je sadržaj te čašice. Ravno 70 takvih čašica dalo je samo jednu litru konjaka.

Prema tome prodavana je litra konjaka po 1050 dinara. Suvlasnici su ga kupovali po 309 dinara litar. Jedan gost protestovao je protiv takve pljačke i zatražio uvid u cjenik odobren po vlastima. Na cjeniku bila je navedena cijena od 8 dinara.

Konobar je tada — bilo je to u 11 sati noću — pričao gostu kako je upravo tog momenta dobio novoodobreni cijenik! Jedan litar smederevskog vina, koji je navodno plaćen kod veletrgovca 90 dinara, prodavan je u „Gradskoj kafani“ po 140 dinara. Jedan komad pite „sirnice“ naplaćivan je po 35 dinara.

Ahmet Zildžić branio se da su visoke cijene „viski“-u i konjaku „pogrešno“ naplaćivali konobari. Glede cijena „smedarevci“ branio se je da je umjerena, a za cijenu piti prebacivao je odgovornost na kuhara koji je prodaju vršio u vlastitoj režiji.

Naprotiv, suvlasnik Anton Voloder iskazao je da je češće prigovarao Zildžiću zbog visokih cijena. Odbijao je od sebe odgovornost, tvrdeći da nije imao dovoljno uvida u poslovanje lokala. Sud je osudio Zildžića Ahmeta na dvije godine lišenja slobode sa prinudnim radom, a Volodera na jednu godinu lišenja slobode sa prinudnim radom. Obojici je zabranjeno dalje bavljenje ugostiteljskim poslom, a inventar „Gradske kafane“ je konfiskovan.

Digitalni Arhiv možete pretraživati na internet adresi www.infobiro.ba. Riječ je o izdanju Mediacentra Sarajevo koji podržava razvoj nezavisnog i profesionalnog novinarstva u BiH.