Kultura

Virtualna izložba

Deveti sarajevski salon u sazvučju divergentnosti

15/01/2021

Deveti sarajevski salon, prvi put u novom formatu, izlazi iz klasičnog izložbenog prostora i prezentira djela renomiranih bh. umjetnika različitih generacija u virtualnom okruženju

Umjetnička galerija BiH najavila je za večeras otvaranje Devetog Sarajevskog likovnog salona, virtualne izložbe u organizaciji Udruženja likovnih umjetnika Kantona Sarajevo.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, a u skladu s preporukama Kriznog štaba KS i nadležnih organa zdravstva, Deveti Sarajevski likovni salon bit će u narednih mjesec dana dostupan isključivo online u obliku virtualne izložbe.

Sarajevski salon, kao izložbena aktivnost s dugogodišnjom tradicijom, osmišljena je s ciljem afirmacije kulture i prezentiranja aktualnih kretanja na bosanskohercegovačkoj likovnoj sceni.

Deveti sarajevski salon, prvi put u novom formatu, izlazi iz klasičnog izložbenog prostora i prezentira djela renomiranih bh. umjetnika različitih generacija u virtualnom okruženju.

Konceptualno izložbu karakterizira divergentnost u kreativnim pristupima, poetikama, odabirima tehnika i materijala. Osim tradicionalnih medija poput skulpture, grafike i slikarstva, prisustvo fotografije i novih umjetničkih praksi potvrda je aktualnosti i uključenosti u tokove suvremene umjetnosti.

Tematski okviri i stilske orijentacije kreću se od dominacije paradigme realizma, figurativnih sadržaja s obilježjima ekspresionističkih tendencija do apstraktnih oblika unutar kojih likovnost postaje osnovni sadržaj i problemski okvir umjetničkog djela.

U kratkom historijskom osvrtu važno je ukazati da su inicijatori ideje za pokretanje novog koncepta prezentacije recentnih tendencija u oblasti likovnosti bili umjetnici Mehmed Zaimović, Borislav Aleksić, Mersad Berber i likovni kritičar Muhamed Karamehmedović.

– Nastojanja da se organizira manifestacija, koja će se razlikovati od revijalnih izložbi ULUBiH-a u selektivnijem pristupu, rezultirala su novom kvalitetom u izložbenoj aktivnosti. U konačnici trebala je, kroz otkup umjetničkih djela, biti poticajem za osnivanje galerije bosanskohercegovačke moderne umjetnosti – navodi se.

Prvi put takav tip kolektivne izložbe održan je 1968. i zadržava kontinuitet do 1974. godine. Nakon dužeg perioda ponovno je pokrenuta izložbena aktivnost 2011. godine, uspostavom Udruženja likovnih umjetnika Kantona Sarajevo da bi se skrenula pozornost na najznačajnije stilske odrednice suvremene bh. umjetnosti, obilježene različitostima unutar konceptualnih opredjeljenja i individualnih umjetničkih izričaja.

Virtualna izložba zvanično će biti otvorena 15. januara u 19 sati. Možete je pogledati na ovom LINKU.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.