Sarajevo

“Izazovi pluralizma” tema ovogodišnjeg “History Festa”

history fest

Poseban panel se bavi pitanjima pluralizacije u Bosni i Hercegovini tokom 1990-ih godina

“History Fest” bit će održan od 2. do 5. septembra u Sarajevu, a okvirna tema bit će pluralizacija društava u jugoistočnoj Evropi krajem 20. stoljeća.

U programu su diskusije historičara o odnosima pluralizacije političke scene i raspada Jugoslavije, razgovori s autorima o historiografskim knjigama, odnosu historiografije i nacionalizma te posebno aktuelno pitanje uloge historičara u javnosti.

Poseban panel se bavi pitanjima pluralizacije u Bosni i Hercegovini tokom 1990-ih godina, na kojem će govoriti neki od tadašnjih političkih aktera – Ivo Komšić, Mirko Pejanović, Stjepan Kljuić, Rasim Kadić i Osman Brka, najavili su organizatori.

I ove godine sastavni dio Festa je doktorska radionica “Izazovi pluralizma: politika, društvo, religija i kulturna interakcija u jugoistočnoj Evropi koncem 20. stoljeća” u kojoj sudjeluju doktoranti iz jugoistočne Evrope koji se u svojim disertacijama bave problemima pluralizacije jugoistočne Evrope u doba kasnog socijalizma.

Ovogodišnji “History Fest” će biti održan online, a sve događaje je moguće pratiti na internet stranici i youtube kanalu Festa.

Festival i ove godine organizira Udruženje za modernu historiju.