navika čitanja ostaje

Međunarodni dan pismenosti: Raste broj korisnika sarajevskih biblioteka

biblioteka

JU Biblioteka Sarajeva ima mrežu od 17 pozajmnih odjeljenja disperziranih na području Kantona, u čijem sklopu su još i Centralna čitaonica, Dječija čitaonica, Njemačka čitaonica i Američki kutak

Javna ustanova Biblioteka Sarajeva (BGS) svake godine bilježi blagi porast korisnika, kazala je za Fenu, u povodu 8. septembra, Međunarodnog dana pismenosti Amela Dželilović Malešević, voditeljica Službe za rad sa korisnicima pri BGS.

Iako živimo u digitalnom dobu kada je sve više online knjiga i raznih ponuda, građani još uvijek imaju naviku da čitaju knjige i odlaze u biblioteke. S obzirom na okolonosti i virus s kojim još uvijek svi živimo, sarajevske biblioteke su se prilaogodile novim uvjetima pa su ipak jedan dio svojih aktivnosti prebacili na internet. Ipak, sve aktivnosti koje su organizuju za djecu, mlade i ostale građane su sa ciljem širenja kulture čitanja.

– Mi i dalje radimo sa korisnicima. Korisnici bibliotečkih usluga i dalje rado dolaze u biblioteku i posuđuju različita štiva. Učenici se pripremaju za neke obaveze koje imaju u školi, studenti pripremaju ispite, posuđuju udžbenike i stručnu literaturu, naravno kao i svi ostali građani. Svake godine JU Biblioteka Sarajeva bilježi blagi porast korisnika – kazala je za Fenu Dželilović Malešević.

JU Biblioteka Sarajeva ima mrežu od 17 pozajmnih odjeljenja disperziranih na području Kantona, u čijem sklopu su još i Centralna čitaonica, Dječija čitaonica, Njemačka čitaonica i Američki kutak.

Međunarodni dan pismenosti obilježava se svakog 8. septembra od 1967. godine, a cilj je da se istakne važnost pismenosti za pojedince, zajednice i društva.

Svake godine na ovaj dan UNESCO podsjeća međunarodnu zajednicu na status pismenosti i obrazovanje odraslih na globalnom nivou.

Ove godine Međunarodni dan pismenosti fokusirat će se na poučavanje i značaj pismenosti u krizi COVID-19, s naglaskom na ulogu nastavnika i promjenu pedagogije.