Kultura

profesor historije

Nova knjiga Amira Duranovića “Islamska zajednica u jugoslovenskom socijalizmu”

17/03/2021

U razgovoru za Fenu autor govori o ključnim temama kojim se bavio kako bi studenti i ostala čitalačka publika razumijela poziciju Islamske zajednice u jugoslavenskom socijalizmu

Nova knjiga profesora historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu dr. Amira Duranovića „Islamska zajednica u jugoslavenskom socijalizmu“ predstavlja rezultat njegovih dugogodišnjih istraživanja o mjestu i ulozi Islamske zajednice u društveno-političkom životu u Bosni i Hercegovini u jugoslavenskom kontekstu od sredine 50-ih do sredine 70-ih 20-og stoljeća.

U razgovoru za Fenu autor govori o ključnim temama kojim se bavio kako bi studenti i ostala čitalačka publika razumijela poziciju Islamske zajednice u jugoslavenskom socijalizmu. Spektar tema kreće se od pitanja značajnih za muslimane kao pojedince i zajednicu vjernika do bosanskohercegovačkih, jugoslovenskih pa i globalnih refleksija činjenice da u BiH stoljećima živi prepoznatljiva zajednica muslimana.

To je sve objavljeno u dopunjenom doktorskom radu Duranovića koji je na kraju objavljen kao navedena knjiga, a zbog čega je istraživao, kako kaže, na fakultetima i arhivskim ustanovama u BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji i Njemačkoj.

– Nakon više godina istraživanja u knjizi se nalazi moje viđenje na pojedina krupna pitanja u odnosima između Islamske zajednice i državnih struktura u jugoslavenskom socijalizmu. Tako je ključna poruka ove knjige da je Islamska zajednica od sredine 1950-ih do sredine 1970-ih godina prošla težak period u smislu obnove njene insfrastrukture, koja je porušena uglavnom u uvjetima Drugog svjetskog rata. Kao drugo apostrofirao sam da je Islamska zajednica uspostavila stabilnu komunikaciju sa institucijama države, a kao treće uspostavila funkcionalan mehanizam u kojem se mogla razvijati unutar okvira koji je zakonski bio predviđen za crkve i vjerske zajednice u jugoslavenskom socijalizmu – rekao je Duranović.

U pogledu infrastrukture ističe da u BiH, naročito u Sarajevu, i danas traju diskusije o potrebi da se organizuje i počne sa radom islamski univerzitet, a ideje o tome dolaze i od pojedinih profesora sa Fakulteta islamskih nauka. O realizaciji ove ideje, između ostalog, Duranović piše u knjizi, kao i početku rada Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu.

Komentirajući da unutar Islamske zajednice uvijek žive diskusije o socijalnom i društvenom statusu uleme kaže da je u knjizi pojasnio taj status u kontekstu jugoslavenskog socijalizma. Također, dotakao se obrazovanja kadrova u islamskim naukama u BiH i vremena kada je u BiH, odnosno Jugoslaviji, radila samo jedna Gazi Husrev-begova medresa u Sarajevu.

– Finalna redakcija rukopisa ove knjige nastala je u godinama koje su obilježene krupnim promjenama na globalnom nivou čiji se obim i brzina iznenada obrušio na svijet u formi opasnog virusa i prateće bolesti Covid-19. Zbog navedenog je, naprimjer, bilo suspendovano godišnje hodočašće muslimana iz svih zemalja svijeta u Meku i Medinu. Ova knjiga jednim dijelom govori i o uspostavljenom kontinuitetu odlaska muslimana iz Jugoslavije na hadž poslije Drugog svijetskog rata, ali i prekidu 1963. godine zbog sukoba na Bliskom istoku i epidemije variole vere 1972/1973. godine. Danas kada se okončala, historičari podsjećaju na efikasnost jugoslavenskog programa vakcinacije iz 1972. godine, kada je okončana epidemija u Jugoslaviji. Bosanskohersegovački i jugoslavenski muslimani bili su dio glogalizirajućeg svijeta sa svim prednostima i manama tog fenomena – naglasio je Duranović.

Uvjeren je da će njegova knjiga biti promovisana u većini gradova BiH čim se se smiri epidemiološka situacija u zemlji.

Autor knjige „Islamska zajednica u jugoslovenskom socijalizmu“ je doktor historijskih nauka, docent na oblastima – uvod u historijsku nauku i pomoćne historijske discipline i svjetska i bh. historija novog vijeka i savremenog doba na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Na Univerzitetu u Sarajevu diplomirao je, magistrirao i doktorirao o temama iz bh. historije.

Učesnik je brojnih konferencija i okruglih stolova u BiH i inozemstvu, saradnik i voditelj na domaćim i međunarodnim projektima o temama iz savremene historije jugoistočne Evrope i BiH.

Knjiga je objavljena u izdanju Udruženja za modernu historiju Sarajevo.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.