Kultura

Objavljen vizuelni identitet 12. Pravo Ljudski Film Festivala

19/10/2017

Vizualni identitet 12. Pravo Ljudski Film Festivala ocrtava odnos politike i slobode, jer o politici nije moguće govoriti, a da se ne govori i o slobodi, i nije moguće govoriti o slobodi, a da se ne govori o politici.

“Sloboda je slogan snažnih, koji/e se osjećaju samouvjereno, sa samopouzdanjem da to urade sami/e …” napisao je Zygmunt Bauman.

„Portreti snažnih upisani su u identitet 12. Pravo Ljudski Film Festivala, kao pojedinci i pojedinke iz cijelog svijeta, od doba Oktobarske revolucije do danas. Hrabrost, za koju vjerujemo da je suštinska u političkom djelovanju, ne proizlazi iz privatnog životnog osjećaja pojedinca i pojedinke, vec iz prirode onoga što je javno, kolektivno ili kolaborativno“, poručuju iz Pravo Ljudski tima. Upravo izvan privatnog, izvan naša četiri zida, nalazi se to javno: zajednički svijet, društvo – koje se, upravo zbog toga što je bilo prije nas, a treba nastaviti postojati i nakon nas, nikada ne može primarno brinuti tek o pukom održavanju života i osnovnih životnih interesa pojedinaca i pojedinki. A da bi se stupilo u svijet javnog, svijet koji nas nadživljava, potrebna je upravo – hrabrost, te osnaživanje pojadinaca i pojedinki u političkom smislu.

No, „to je hrabrost oslobađa od puke brige za život, a za slobodu svijeta. Ta je hrabrost potrebna zbog toga što u politici nikada primarno nije posrijedi život, nego svijet koji bi trebao izgledati ovako ili drugačije, nadživjeti nas ovako ili drugačije. Ta je hrabrost potrebna za slobodu“, ideja je ovogodišnjeg Pravo Ljudski, čiji je vizuelni identitet materijalizacija programskog jezika predstojećeg izdanja, čiji program artikulira drugačiju svijest o slobodi i drugačiji pojam politike.

Saradnja Amira Berbića, dizajnera koji živi i djeluje u SAD, i Pravo Ljudski Film Festivala, metafora je već dvanaest puta posvjedočenog festivalskog internacionalizma. Ova šestogodišnja, vrlo uspješna veza na daljinu temelji se na, kako je to sam Amir opisao, obostranom poštovanju ka vizuelnom oblikovanju kao elementarnom dijelu cjelokupnog festivala. Osnovna ideja je da slika mora biti i znak onoga što festival, svake godine na drukčiji način, uvijek iznova potvrđuje: posvećenost filmu, umjetnosti, kulturi i dizajnu, a ponajviše, njegovoj „ljudskoj“ orijentaciji.

„Dizajn se zasniva na snažnim tipografskim rješenjima i sistematskom prostupu rješevanju svih komponenti vezanih za festival“, ističe Berbić, inače šef Odsjeka za dizajn Univerziteta Illinois u Chicagu, potcrtavajući da vizuelni materijali proizlaze iz dokumentarnih materijala koji čine festival i među njima uspostavljaju mostove značenja. Pozivamo vas da na taj most zakoračite s nama, od 8. novembra 2017. godine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.