Kultura

Sarajevo

Održan omladinski performans “The Freedom Collection” u SARTR-u

24/08/2020

Pored igranja u Sarajevu, planirano je gostovanje ovog performansa i u Trebinju, Kaknju, Konjicu i Zenici

U Sarajevskom ratnom teatru 21. augusta premijerno je izveden omladinski perfomans „The Freedom Collection“ koji je podržala nezavisna organizacija European Endowment for Democracy.
Pridržavajući se svih epidemioloških mjera u smanjenom kapacitetu gledališta, publika je imala priliku prisustvovati propitivanju slobode kroz oblike teatarskog djelovanja. Korištenjem četiri riječi: sloboda, jednakost, pravda i mir, “The Freedom Collection” pokušava istražiti ove koncepte kroz osnovne teatarske oblike; pokret, ples, jezik i fizički teatar.

Nastao kao rezultat prethodnih faza istoimenog projekta i suradnje između Sarajevskog ratnog teatra i udruženja Aparat teatar zajedno sa projektnim partnerima; Kulturnom scenom “Male stvari” iz Trebinja, Bosanskim narodnim pozorištem u Zenici, Kulturno-sportskim centrom Kakanj i Amaterskim pozorištem “Neretva”, performans “The Freedom Collection” osmišljen je s ciljem pokretanja dijaloga kroz moderirane umjetničke iskaze u radu sa mladim ljudima.

Nakon radionica po gradovima širom Bosne i Hercegovine održanih u mjesecu julu, redatelj, glumac i koreograf iz Njemačke, Marcus Violette i sarajevska glumica i asistentica režije Amila Terzimehić, nastavili su rad sa mladima iz Kaknja, Konjica, Trebinja i Zenice na zajedničkom nastupu.

Poslije premijernog prikazivanja, održana je diskusija sa redateljem, učesnicima i učesnicama “The Freedom Collection”, producenticom projekta Eminom Adilović i prisutnom publikom o značaju performansa, razumijevanju koncepta slobode i mogućim promjenama u njegovom shvatanju. Redatelj performansa, Marcus Violette izjavio je da poseban značaj leži u tome da je performans “The Freedom Collection” najvećim dijelom rezultat doprinosa učesnika i učesnica, njihovih iskustava, ideja i samostalno osmišljenih segmenata, a redatelj i asistentica režije Amila Terzimehić pomogli su u usmjeravanju, savjetima i struktuiranju.

Pored igranja u Sarajevu, planirano je gostovanje ovog performansa i u Trebinju, Kaknju, Konjicu i Zenici. Na ovaj način “The Freedom Collection” postaje dio putujućeg obrazovnog programa koji, pored težnje za usavršavanjem teatarskih vještina mladih ljudi, želi također podstaknuti promišljanje o konceptima slobode nudeći odgovor na pitanje šta ona predstavlja mladim ljudima i kako je vide oni koji tek trebaju da promiču ideje i vrijednosti ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.