Kultura

Najavljena za petak

Otvaranje izložbe “Konjic u osmanskim dokumentima” u konjičkom Narodnom univerzitetu

20/07/2022

Izložba arhivskih osmanskih dokumenata o Konjicu predstavlja jako važan događaj s kulturno-povijesnog aspekta

U okviru projekta “Konjic u svjetlu očuvanja tradicionalne baštine” Narodni univerzitet Konjic u suradnji s Yunus Emre institutom Mostar predstavlja izložbu “Konjic u osmanskim dokumentima”, koja će biti otvorena u petak, 22. jula, u Galeriji Narodnog univerziteta Konjic, s početkom u 20 sati.

Yildirim Aganoglu turski je povjesničar, istraživač i pisac porijeklom iz sandžačkog grada Prijepolje, koji se dugi niz godina bavi znanstveno-istraživačkim radom pogotovo na temu Rumelije i povijesnih arhivskih dokumenata koji govore o kompleksnosti ovog podneblja i društveno ekonomskim, socijalnim prilikama, etničkom i demografskom strukturom kao i svim ostalim segmentima svakodnevnog života naroda ovog podneblja kroz dugi povijesni period, posebno stavljajući naglasak na period vladavine Osmanske države, priopćili su organizatori.

Svojim sudjelovanjem na mnogobrojnim domaćim i internacionalnim panelima, konferencijama nastoji približiti i zainteresiranoj javnosti predstaviti tu religijsko-kulturološku raznolikost kao i sve problematike koje su, motivirane unutarnjim ili vanjskim faktorom, pratile tu percepciju.

Izložba arhivskih osmanskih dokumenata o Konjicu predstavlja jako važan događaj s kulturno-povijesnog aspekta.

Vrijedni arhivski dokumenti koji govore o povijesnom razvoju samog grada, njegovom značaju u administrativno-upravnom kontekstu Osmanske države, demografsku sliku koja je bila prisutna u prvim godinama osnivanja samog grada koji je u povijesnim dokumentima evidentiran pod nazivom Koniće, što govori o tome da je grad bio točka presjedanja konjanika i izaslanika koji su prilikom službenih posjeta i aktivnosti redovno odmarali u tom malom gradiću, strateški važnom mjestu na obalama rijeke Neretve, koje povezuje gradove Sarajevo i Mostar.

Dokumenti su najbolji pisani primjer i svjedok toj međukulturnoj, međureligijskoj, međunacionalnoj harmoniji koja je kroz tolerantni osmanski sistem vladala dugi niz godina vladavine Osmanske države na ovim prostorima.

Svjedoče o događanjima koja su obilježila to razdoblje, kako su se rađale mnogobrojne zanatske aktivnosti, te na taj način doprinosile ekonomskom razvoju ove sredine.

Uz sve to, prikazuju svjedočenja mnogobrojnih državnih izaslanika i službenika, ne samo Osmanske države, nego i europskih predstavnika, putopisaca koji su svoja zapažanja prenijeli kroz pismene tragove koji predstavljaju djela i dokumente od izuzetnog i krucijalnog značaja za sve Konjičane, ali i narode cijele Bosne i Hercegovine.

Iščitavajući tekst, susrećemo se s dokumentima koji govore o cijelom društveno-administrativnom uređenju koje je kontinuirano funkcioniralo kroz period vladavine Osmanlija, dokumentima koji govore o javnom redu i miru, vjerskim pravima, ekonomskim prilikama, obrazovanju, zdravstvu i svim drugim bitnim segmentima svakodnevnog društvenog života.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.