Kultura

25. godina članstva

Petar Vidić poklonio 15 slika Akademiji nauka i umjetnosti BiH

02/12/2020

Autor slika je novinarima izjavio da na njegovim djelima preovladavaju motivi prirode, Božijeg dara čijem se savršenstvu uvijek jednako divi

Akademik Petar Vidić poklonio je 15 njegovih umjetničkih slika u trajno vlasništvo Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Učinio je to u godini kad se navršava 25. obljetnica njegovog članstva u ovoj naučnoj ustanovi.

Akademija je tim povodom upriličila izložbu poklonjenih Vidićevih djela, koja je otvorena danas i trajat će do 10. decembra.

Autor slika je novinarima izjavio da na njegovim djelima preovladavaju motivi prirode, Božijeg dara čijem se savršenstvu uvijek jednako divi.

Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH Miloš Trifković kazao je da se ovom donacijom dopunjava fundus Vidićevih djela koji Akademija planira izložiti u sopstvenoj galeriji kad se za njeno otvaranje steknu uvjeti.

Akademik Petar Perica Vidić rođen je 7. augusta 1938. godine u Sarajevu.

Osnovnu školu završio je u Sarajevu a klasičnu gimnaziju u Visokom. Studij folozofije i teologije završava na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Tokom 1965. i 1966. radio je u ateljeu akademskog slikara Stane Kregara u Ljubljani. U ljeto 1966. odlazi u Beč i pohađa Akademiju likovnih umjetnosti, grafički odsjek, u klasi prof. Maxa Melchera.

Od 1970. je predavao likovnu umjetnost, a kasnije i povijest umjetnosti, u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom.

Od 2000. godine je predsjednik ogranka Matice hrvatske u Sarajevu. Član je i brojnih društvenih organizacija. Članom Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine postao je 1995. godine.

Akademik Petar Vidić izlagao je više puta na zajedničkim izložbama i na više od 60 samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu – u Njemačkoj, Italiji, Švicarskoj, Mađarskoj, Čehoslovačkoj, Engleskoj, Izraelu, Grčkoj, Francuskoj, Holandiji, Belgiji.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.