Kultura

vijeće ministara bih

Podržati očuvanje jezika, kulture i tradicije nacionalnih manjina u BiH

25/03/2021

Na današnjoj sjednici je usvojena i Informacija za Zajedničku komisiju za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o aktima kojima se reguliše rad Savjeta nacionalnih manjina BiH

Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine usvojio je zaključak kojim Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvu civilnih poslova BiH i ministarstvima obrazovanja na svim nivoima vlasti u BiH preporučuje da daju prioritet projektima podrške nacionalnim manjinama, koji obuhvataju promociju očuvanja jezika, kulture i tradicije nacionalnih manjina BiH.

Vijeće nacionalnih manjina BiH takođe smatra da treba usvojiti strategiju nacionalnih manjina na državnom nivou. Ovaj zaključak biće upućen Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Na današnjoj sjednici je usvojena i Informacija za Zajedničku komisiju za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o aktima kojima se reguliše rad Savjeta nacionalnih manjina BiH.

Usvojeni su odgovori na pitanja Vijeća Evrope u kontekstu pripreme za podnošenje Petog periodičnog izvještaja BiH o zakonodavnim i drugim mjerama na provođenju principa utvrđenih u Okvirnoj konvenciji Vijeća Evrope za zaštitu nacionalnih manjina. Vijeće nacionalnih manjina BiH ove odgovore posat će Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, saopćio je Sektor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.