Kultura

Predstavljen katalog o antičkim epigrafskim spomenicima

06/12/2016

Promocija kataloga “Antički epigrafski kultni spomenici Sarajevskog kraja” autora Moamera Šehovića – održana je danas u depandansu Muzeja Sarajeva Brusa-bezistanu.

Govoreći o ovom katalogu autor je rekao da on obrađuje antički period epigrafske kultne spomenike sarajevskog kraja.

-Obradio sam na jednom mjestu može se reći sublimirao spomenike sarajevskog kraja i tu se može vidjeti istorija antičkog Sarajeva-navodi Šehović.

Lokaliteti na kojima su pronalaženi spomenci su: Ilidža, Blažuj, Stup, Mariijin- Dvor, Švrakino, Debelo Brdo, Hadžići prema Tarčinu…

– Svaka naredna istraživanja koja doprinose da navidjelo izađu novi spomenici a ima ih sigurno, jer treba nastaviti arheološka istraživanja na Ilidži, kao i u Vogošći gdje je 2007. godine pronađen najnoviji spomenik doprinosi reviziji i bacanju novog svjetla na antički život ovih prostora-kaže Moamer Šahović.

Amra Šačić, viša asistentica na Filozofskom fakultetu i recezentica kataloga, navodi da je Katalog na neki način šetnja antičkim Sarajevom.

Šačić ističe da je autor Kataloga predstavio najstarije pisane izvore iz sarajevskog područja. Ona također ističe da se u Katalogu nalazi prvi spomen grada Sarajeva tj. njegovo antičko ime, Aqua tj. Toplice jer se radi o Ilidži gdje je bilo administrativno sjedište.

-Katalog ima veliku istorijsku vrijednost jer je to prvi antičko epigrafski Katalog u okviru muzejskog izdavaštva koji je dosad u BiH objavljen. To je veliki doprinos nauci jer će omogućiti upoznavanje o najstarijim pisanim spomenicima vezanim za sarajevsko područje – kaže Šačić dodajući da obrađuje period kad je Sarajevo iz prahistorije ušlo u istoriju.

U Katalogu su obrađeni spomenici koji se nalaze u Muzeju Sarajeva, Zemaljskom muzeju, Srpskoj pravoslavnoj crkvi …

Profesor Selmedin Mesihović smatra da objavljivanje ove knjige doprinosi proučavanju ilirske i rimske baštine.

Mesihović kaže da je do 2007. godine ovaj period bio najslabije poznat. A od 2007. godine postaje jedan od najdinamičnijih razvojnih projekata u BiH.

Tako da danas kaže Mesihović imamo veliki objavljeni broj članaka, radova iz ovog perioda a Katalog je značajan doprinos proučavanju navedenog perioda.

Komentari