Kultura

NUB BiH

Predstavljen katalog posvećen restauraciji djela Ismeta Mujezinovića

03/02/2023

Na početku publikacije je tekst pod nazivom "Ismet Mujezinović: od jasnog crteža do poetskog realizma", koji govori o životu tog vrsnog autora i njegovom umjetničkom djelovanju

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine predstavila je danas katalog izdanja “Restauracija i konzervacija umjetničkih djela Grafičke zbirke NUB BiH Ismet Mujezinović”.

NUB BiH je u cilju očuvanja umjetničkih slika koje se čuvaju u Grafičkoj zbirci pokrenula višegodišnji projekt restauracije i konzervacije koji je otpočeo umjetničkom slikom Ismeta Mujezinovića znamenite sarajevske mahale, rađenom tehnikom ulja na platnu.

Na početku publikacije je tekst pod nazivom “Ismet Mujezinović: od jasnog crteža do poetskog realizma”, koji govori o životu tog vrsnog autora i njegovom umjetničkom djelovanju.

Zaštita, korištenje i obnova kulturne baštine, kako su istakli promotori kataloga direktor NUB-a BiH Ismet Ovčina, slikari Edin Numankadić i Džeko Hodžić te dekanesa Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu Dubravka Pozderac-Lejlić, jeste djelatnost od značaja za očuvanje kulturnog identiteta naroda u BiH, stoga je Specijalna zbirka NUB-a BiH nacionalni spomenik.

Ovčina je podsjetio da je Ismet Mujezinović dosegao najvisočije domete u težnji da se lijepo ovjekovječi putem umjetnosti i medija slike.

– Naša uloga, uloga Biblioteke jeste, pored ostalog da ne dozvoli kolektivnom zaboravu i estetici ružnog da nadvlada prefinjene manifestacije čovjekovog uma i vještine koje afirmiraju lijepo kao vrijednost koja ipak nije podložna relativizaciji – kazao je, pored ostalog, Ovčina.

Restauraciju Mujezinovićeve slike radio je restaurator profesor Sanjin Luganić koji je pripremio i detaljan elaborat o svakom poduzetom koraku polazeći od digitalne fotodokumentacije zatečenog stanja, specifičnost slikarskog rukopisa, lokacije i sadržaje signature, značajnih faza rada, te stanja nakon restauracije.

Upriličeno je i online javljanje Ismara Mujezinovića, sina Ismeta Mujezinovića, koji je gledajući restauriranu sliku, pored ostalog kazao “gledam sliku, osvježenu, podmlađenu i shvatih da je dio Ismetovih mladalačkih avantura”.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.