Kultura

druga faza projekta

Preventivna konzervacija zbirki Zemaljskog muzeja u Sarajevu

23/04/2020

Projekat provodi Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine

Implementacija druge faze projekta “Preventivna konzervacija zbirki Zemaljskog muzeja BiH“, počela je krajem 2019. godine, za šta su osigurana sredstva u iznosu od 425.000 dolara (765.000 konvertibilnih maraka) iz Specijalnog fonda američkih ambasadora za očuvanje kulturnog naslijeđa, odnosno U.S. Department of State, saopšteno je iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Kroz aktivnosti projekta preventivne konzervacije zbirki Zemaljskog muzeja BiH, sistematski će biti unaprijeđene anahrone elektro, vodovodne i odvodne instalacije, a izvršit će se reparacija ravnih pokrova i stolarije. Pored toga, u sklopu unapređenja elektroinstalacija planiran je i redizajn koncepta osvjetljenja Muzeja, u skladu sa savremenim trendovima, što će predstavljati dodatni iskorak u skladu sa avangardnom tradicijom institucije. Pripremne aktivnosti za početak provođenja radova su u toku, kao što je izrada projektne i tehničke dokumentacije i provođenje tenderskih procedura.

Projekat provodi Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Glavni cilj Druge faze jeste da se poboljša otpornost sve četiri zgrade muzejskog paviljona na rizike od požara, poplava i negativnih utjecaja okoline, u cilju sigurnosti zbirki i očuvanja preko tri miliona artefakata, saopšteno je.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.