Kultura

Bošnjački institu Sarajevo

Promocija knjige “Internistička onkologija”

13/09/2019

Knjiga je nastala kao zajednički rad brojnih stručnjaka iz više regionalnih onkoloških centara BiH, Hrvatske i Crne Gore

U Bošnjačkom institutu Sarajevo večeras će, s početkom u 18.00h, biti održana promocija knjige „Internistička onkologija“ , autora prof.dr.Semira Bešlije (KCUS) i prof.dr.Damira Vrbaneca (KBC ZAGREB). Knjiga je nastala kao zajednički rad brojnih stručnjaka iz više regionalnih onkoloških centara BiH, Hrvatske i Crne Gore i dobar je primjer moguće saradnje u regiji. Od prvog izdanja prošlo je 5 godina, a od prve ideje i razgovora o knjizi između sadašnjih glavnih urednika ovoga izdanja gotovo 10 godina. Ovo, drugo izdanje, znatno je prošireno i dopunjeno, te su svi tekstovi značajno izmijenjeni u odnosu na prvo izdanje.

Prof.dr.Vrbanec ističe da iako pet godina i nije tako dug period u vrlo dinamičnoj struci, kao što je danas internistička onkologija, došlo je do velikih promjena koje su vezane, kako za nove spoznaje u bazičnoj onkologiji, tako i u dijagnostici i terapijskim mogućnostima (prvenstveno cijelog područja imunoonkologije) što je zahtijevalo pisanje novog udžbenika.

„U ovom izdanju dodano je 12 novih poglavlja, a obim knjige povećan je za trećinu. U naslovu knjige ostavili smo samo internistička onkologija jer smatramo da taj pojam tačnije opisuje samu struku, a i posljednjih je godina prihvaćena kao naziv u ovim našim područjima. Dok je u pisanju prvog izdanja knjige sudjelovalo ukupno 27 suradnika, u drugom izdanju taj je broj povećan na 44 koji su dali svoj doprinos na osnovi dugogodišnjeg vlastitog iskustva. Od toga su 23 saradnika iz Hrvatske (KBC Zagreb, Klinika za tumore, KB Osijek, te Sveučilišta u Rijeci i Puli), 13 iz BiH (Univerzitetski klinički centar Sarajevo), 3 iz Austrije, 2 iz Crne Gore te po jedan autor iz USA, Albanije i Norveške. Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima medicine na medicinskim fakultetima, specijalizantima interne medicine i internističke onkologije, te srodnih struka, liječnicima opće medicine i drugim stručnjacima koje zanima onkologija. Osnovni razlog zbog čega smo se prihvatili odgovornog zadatka pisanja ove knjiige je, s jedne strane, razvoj same onkologije, te posljedično specijalnosti internističke onkologije, a s druge strane je postojala naša želja da popunimo prazninu koja postoji u tome području“ – kazao je prof.dr.Vrbanec.

On dodaje da posljednjih nekoliko godina svjedočimo velikom napretku u našem razumijevanju temeljnih spoznaja o procesu karcinogeneze, upoznajemo složene interakcije molekula izvan i unutar stanice, te značenje signalnih staničnih puteva, a sve to zahvaljujući razvoju nauke prvenstveno molekularne biologije, translacijske medicine i genetike.

„To je dovelo do uvođenja novih terapijskih postupaka, usmjerenih prema specifi čnim molekularnim čimbenicima uključenim u tumorski rast, te potrebe za razvojem novih struka i specijalizacija u medicini. Jedno od takvih područja je i internistička onkologija – najmlađa specijalizacija unutar internističke grane koja je, iako postoji u SAD-u i Europi od 60-tih godina prošlog stoljeća, unutar EU formalno priznata

kao samostalna specijalizacija tek 2011.“- istakao je prof.dr.Vrbanec.

Prof.dr.Semir Bešlija naglašava da je cilj knjige da javnost upozna sa izuzetno dinamičnim područjem onkologije koje pokriva i kojim sa bavi ova grana interne medicine.

„Knjiga se sastoji od ukupno 69 poglavlja koja su podijeljena u 12 većih cjelina (prvo izdanje imalo je 57 poglavlja). Nova poglavlja u ovom izdanju su osnove radijacijske i kirurške onkologije, nuklearna medicina i radiološka dijagnostika u onkologiji, molekularna patologija, genomsko profi liranje tumora, imunoterapija i komplikacije vezane uz imunoterapiju, dva nova poglavlja vezana uz hematonkologiju (multipli mijelom, te akutne leukemija i hronična mijeloična leukemija), te poglavlja o sarkomima mekih tkiva i primarnim koštanim tumorima. U prvoj većoj cjelini Uvodu u onkologiju prikazane su najnovije spoznaje o karcinogenezi, molekularnim promjenama, imunološkim zbivanjima i imunoterapiji, translacijskim istraživanjima u onkologiji, molekularnoj patologiji, onkološkoj dijagnostici, kirurgiji i radioterapiji, te prikazane osnove onkološke, farmakološke terapije i kliničkih ispitivanja“ – kazao jeprof.dr.Bešlija, dodajući da drugu cjelinu čine tumori glave i vrata, a potom slijedi cjelina o gastrointestinalnim tumorima u kojem je prikazana simptomatologija, dijagnostika, te terapijske mogućnosti liječenja tumora probavnog trakta.

Dr.Bešlija naglašava da je karcinom dojke zbog svog obima prikazan kao posebna cjelina s 4 poglavlja u kojima je prikazan pregled, rani stadij, lokalno uznapredovala i metastatska bolest.

„Petu cjelinu čini 5 poglavlja o ginekološkim tumorima, i to karcinom ovarija, tijela i grlića maternice, vagine i vulve. Genitourinarni tumori predstavljaju šestu cjelinu i čine ga poglavlja o karcinomu bubrega, mokraćnog mjehura, uretre, prostate, testisa i penisa. Sedma cjelina su tumori prsnog koša i poglavlja o karcinomu bronha i pluća nemalih stanica, mikrostanični plućni karcinom, mezoteliom i timom. Hematološki maligniteti prikazani su u 8. cjelini. Cjelina Ostalih tumora pokriva područje mekotkivnih sarkoma, primarnih koštanih tumora, malanoma, tumora mozga, tumora nepoznatog primarnog sijela i endokrinih tumora. Deseta cjelina je vezana uz komplikacije liječenja te su prikazane gastrointestinalne, kardiološke i kožne komplikacije, kao komplikacije imunološke terapije, te trudnoća i reproduktivne komplikacije. Jedanaesta cjelina pokriva jedno važno, ali pomalo kod nas zanemareno područje, a to je palijativna i suportivna njegagdje je detaljno prikazano liječenje boli, nutricioni tretman, zatim mučnina i povraćanje, hematološke komplikacije (anemijei trombocitopenije, febrilna neutropenija), zatim respiratorni simptomi, metabolički problemi i dva vrlo važna poglavlja o psihološkim i psihijatrijskim aspektima maligne bolesti, te terminalna skrb. Posljednja cjelina posvećena je genskom profi liranju tumora“ – pojašnjava prof.dr. Bešlija.

Na kraju knjige je i pet dodataka, od kojim smatramo da će dio o kemoterapijskim shemama/protokolima biti osobito koristan u praktičnom svakodnevnom radu kao i ESMO skala kliničke korisnosti (Magnitude of Clinical Benefi t Scale).

Autori izražavaju nadu da su ovim drugim proširenim izdanjem uspjeli predstaviti današnje stanje, znanja i spoznaja iz širokog i dinamičnog područja internističke onkologije i popuniti prazninu u medicinskoj literaturi koja postoji dugi niz godina u ovom našem području.

„Nadamo da će Vam knjiga služiti ne samo kao udžbenik za učenje i pripremanje ispita već i kao priručnik u svakodnevnom kliničkom radu s bolesnicima“ – poručili su.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.