Kultura

U Muzeju RS-a Istorijat zbirke dokumenata iz turskog perioda

21/12/2016

U Muzeju Republike Srpske u Banjoj Luci 23. decembra će biti otvorena izložba o temi “Arhiv i Turski arhiv u Banjoj Luci: Istorijat zbirke dokumenata iz turskog perioda u Muzeju Republike Srpske”.

Riječ je o izuzetnoj zbirci Odsjeka za istoriju u Muzeju RS-a u kojem se decenijama čuva oko 600 dokumenata koji će ovom prilikom biti prvi put izloženi javnosti.

Autor izložbe Bratislav Teinović je kao izuzetan istraživač osmanskog perioda do sada objavio u vodećim stručnim časopisima impresivan broj stručnih tekstova o ovom periodu, navode iz ove ustanove kulture.

U Muzeju RS-a realizovao je autorske izložbe, knjige i monografije koje su izazvale veliko interesovanje kulturne javnosti: “Grad od željeza i sedefa, oružje i vojna oprema osmanskih Turaka u Banjoj Luci (1527.-1878.)”, “Trapistička opatija Marija Zvijezda u Banjoj Luci (1869.-2009.)”, “Hladno oružje iz osmansko-turskog perioda” u Muzeju Republike Srpske, te “Srpski ustanak u Bosni 1875.-1878.”, koji je objavio 2006. godine a čiji je recenzent bio ugledni akademik Milorad Ekmečić.

Komentari