Kultura

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine održana promocija

19/10/2017

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, održana je promocija „Bosanskohercegovačke bibliografije monografskih publikacija. Niz A za 2013. godinu“ i „Bosanskohercegovačke bibliografije priloga u serijskim publikacijama. NIZ C, God. 14, Sv. 14.“

Promotori ovog broja bili su: dr. Ismet Ovčina, direktor Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, prof. dr. Srebren Dizdar, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Dženana Tuzlak, viši bibliotekar i rukovodilac Odjela bibliografije i Azra Smajić Gačević, magistrica Komparativne književnosti i bibliotekarstva i bibliograf periodike.

– Ismet Ovčina, istakao je da se Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine bavi izdavačkom djelatnošću od svog osnivanja 1945. godine sa ciljem da informira i obrazuje stručne, bibliotečko-informacijske djelatnike o dostignućima u ovoj oblasti.

Jedan od osnovnih zadataka i obaveza koje kao nacionalna biblioteka NUBBiH redovno obavlja još od 1945. godine, jeste izrada i objavljivanje bosanskohercegovačke tekuće i retrospektivne bibliografije publikacija – knjiga, periodike i članaka. Stoga, značajan dio izdavačkog opusa Biblioteke čine bibliografije bosanskohercegovačke produkcije, naglasio je direktor dr. Ismet Ovčina.

Prof. dr. Srebren Dizdar dao je potpunu podršku radu Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, naglašavajući važnost izrade Bosanskohercegovačke bibliografije, ali i samog rada NUBBiH.

„Tokom vlastitog obrazovanja i istraživanja u mnogim svjetskim bibliotekama, shvatio sam kolika je važnost bibliografije koja predstavlja putokaz do tražene informacije.“

– Tekuća bosanskohercegovačka bibliografija knjiga počela je sa izlaženjem 1953. godine, kada je štampana „Bosanskohercegovačka bibliografija knjiga i brošura 1945-1951“, a Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine redovno izrađuje i izdaje tekuću Bosanskohercegovačku bibliografiju monografskih publikacija od 1977. godine, kada je počela da se objavljuje „Bosansko-hercegovačka bibliografija knjige“ u godišnjim sveskama, saopštila je Dženana Tuzlak.

Bosanskohercegovačka bibliografija članaka u NUBBiH, također počinje da izlazi 1977. godine, a ove godine štampana je četrnaesta sveska, koju je izradila mr. Sonja Polimac. Bibliografija je rađena na osnovu vlastitog fonda i u skladu sa međunarodnim bibliografskim standardima i u elektronskom katalogu NUBBiH, u okviru sistema COBISS.BH. Ona sadrži priloge iz dvadesetak priznatih bh. časopisa iz društveno-humanističkih naučnih oblasti, naglasila je Azra Smajić Gačević.

O značaju izrade bibliografije detaljnije je govorila Dženana Tuzlak:

– Značaj nacionalne bibliografije je višestruk. Ona ima informativnu vrijednost, jer je izvor informacija i saznanja iz svih oblasti ljudske djelatnosti jedne zemlje. Doprinosi razmjeni informacija na nacionalnom i međunarodnom nivou. Osnovni je vid očuvanja znanja o nacionalnom kulturnog blagu. Velika je pomoć naučnom radu jedne zemlje i afirmaciji njene kulture.

Iz nacionalne bibliografije se može vidjeti koje su privredne grane od interesa za zemlju u određenom razdoblju, koja je vladajuća društvena ili politička ideologija, kako je organizovan školski sistem, sa kojih se jezika najviše prevodi, za koja književna ili stručna djela postoji zanimanje i sl.

Nema bibliografija bez bibliotekara, odnosno bibliografa.

Rad na bibliografiji je najsloženiji bibliotečki posao, koji pored stručnog bibliotečkog i informacionog znanja zahtijeva istrajnost, preciznost, dosljednost, predanost poslu i profesionalnu etiku. Bez obzira na nedovoljno priznavanje bibliografskog rada, uvijek je prisutan osjećaj da radite nešto korisno za društvenu zajednicu, nešto što ostaje iza vas.

 

 

 

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.