Kultura

U Nišu izložba foto-dokumentacije rimske vile iz Skelana

30/05/2018

Muzej Republike Srpske iz Banje Luke i Arheološki muzej “Rimski municipijum” u Skelanima predstavit će 1. juna u Nišu izložbu “Rimska vila iz Municipiuma Malvesiatiuma u Skelanima”.

Kroz foto-dokumentarni materijal bit će predstavljeno kulturno-istorijsko nasleđe iz perioda kasne antike, najavljeno je danas iz Muzeja RS-a.

“Municipijum Malvezacijum” je predstavljao jedan od tri najznačajnija rimska centra u Podrinju – pored Domavije (Gradina kod Sasa, blizu Srebrenice) i Spolonuma (kod Pljevalja), koje je živjelo intenzivnim životom od perioda ranog carstva, kada dobija status municipija, pa sve do kasne antike.

Grad je bio administrativno središte šireg područja i imao je kuriu sa gradskim vijećem, hram kapitolijske trijade posvećen Jupiteru, Junoni i Minervi i drugo, a arheološka istraživanja su potvrdila i postojanje dvije ranohrišćanske bazilike.

U “Municipijumu Malvezacijumu” su bile stacionirane i vojne jedinice, kao i veći broj konzularnih beneficijara koji su vodili administrativne, carinske i policijske poslove, nadzirali puteve i čuvanje državnih magacina.

Osim njih, vrlo važan i uticajan društveni sloj su činile i osobe koja su bile uključene u rudarske poslove, naročito zbog značaja koji je u 2. i 3. vijeku rimska država pridavala čitavom regionu.

Rimska vila u Skelanima predstavlja pravi primjer doma jedne bogate porodice iz kasnoantičkog perioda života Municipijuma Malvezacijuma, koja je imala podno grijanje i bila luksuzno ukrašena, o čemu svjedoče nedavno pronađeni ostaci podnih mozaika i fresko-slikarstva na zidovima.

Arheološka istraživanja, provedena od 2008. do 2016. godine, finansirana su iz Razvojnog programa RS-a i bit će nastavljena i u narednom periodu, s obzirom na to da je ovaj lokalitet proglašen za arheološko nalazište od posebnog značaja.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.