Kultura

autora Josipa Mijića

U Širokom Brijegu izložba “Forma nad sadržajem”

31/10/2019

Do sada je imao 28 samostalnih i sudjelovao je na više od 190 skupnih izložbi u zemlji i u inostranstvu

Otvorenje izložbe Josipa Mijića “fOrM OveR suBsTAnce/Forma nad sadržajem” bit će upriličeno 6. novembra u 19 sati u Franjevačkom muzeju i galeriji Široki Brijeg.

“Mijićevo je djelo započelo osjećanjem nezadovoljstva u sredini u kojoj živi, uočavanjem trulosti manira i rasula vrijednosti, otkrivanjem mimikrije pojedinca koji postupno, sloj po sloj, na sebe prihvaća iskrivljene vrijednosti, uvjerenja i ponašanja koji bi ga, kad bi ih bio u mogućnosti odjednom prihvatiti i uvidjeti, potpuno prenerazili.

Kako čovjeka primorati da napokon uvidi ispraznost? Mijić ovom izložbom pokazuje da je shvatio da to može učiniti jedino tako da prepusti drugome da je prepozna, da drugoga suoči s vlastitim mu izazovima i približi ga spoznaji, pažljivo birajući i artikulirajući probleme koji ga zanimaju. Umjetnik je shvatio da drugi prihvaća i vjeruje samo onome što sam odabere ili propusti kroz filtere svijesti. Stoga nijedan čovjek u Mijićevim radovima ne može i neće vidjeti isto”, istaknuo je u osvrtu na izložbu Beat Čolak.

Josip Mijić rođen je 11. aprila 1975. u Travniku. Godine 2002. diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, sa sjedištem u Širokom Brijegu, u klasi prof. Ante Kajinića, a 2005. završio je poslijediplomski studij Ars sacra pod mentorstvom istog profesora i stekao zvanje magistra Ars sacra. Doktorirao je 2017. na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu.

Do sada je imao 28 samostalnih i sudjelovao je na više od 190 skupnih izložbi u zemlji i u inostranstvu.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.