Zbirka “Narodne umotvorine iz Dervente i okolice” predstavljena u Sarajevu

zemaljski muzej jan

Zbirka od hiljadu usmenih lirskih pjesama “Narodne umotvorine iz Dervente i okolice” koju je u višegodišnjoj sakupljačkoj djelatnosti načinio vjeroučitelj Smail Bradarić na prostoru sjeverne Bosne u prvoj polovini 20. stoljeća te poslao Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, predstavljena je danas u Sarajevu.

Za štampanje Zbirku je pripremila kustosica za usmenu poeziju Odjeljenja za etnologiju tog muzeja Nirha Efendić, koja je kazala da su pjesme u zbirci uglavnom lirske, ali i dijelom lirsko-narativne ili balade.

Naglasila je da je Bradarić skupljao pjesme od 1936. do 1947. godine uglavnom na širem prostoru sjeverne Bosne.

– Kada je otišao u mirovinu, donio je važnu odluku da rukopis spakuje i pošalje na adresu Zemaljskog muzeja BiH 1955. godine – pojasnila je Efendić.

Prikupljajući narodnu baštinu svoje zemlje, Efendić naglašava da je Bradarić bio čovjek iz naroda koji je znao procijeniti šta treba da zapiše sa vrlo jednostavnim rekvizitima, olovkom i papirom.

Efendić je istakla da je na pripremi za štampanje zbirke radila oko deset godina, jer je po obimu i sadržaju jedna od najvećih u BiH.