Magazin

Amerikanci digli glas protiv “najvećeg pokolja u istoriji SAD-a”

14/09/2016

Američka udruženja za zaštitu životinja nazivaju preporuku vladinog ureda zaduženog za upravljanjem državnim zemljištima “najvećim pokoljem u istoriji SAD-a!, koja je kao jednu od mjera za rješavanje pitanja prevelikog broja divljih konja i magaraca predložila njihovu eutanaziju.

Riječ je o 45.000 divljih konja i magaraca koji su iz njihovog prirodnog staništa preseljeni u različite objekte u državnom vlasništvu.

Budući da su se druge mjere, poput mogućnosti njihovog udomljavanja pokazale neučinkovitima, a postojeći uslovi u kojima konji žive su katastrofalni, kao nova mjera predložena je njihova eutanazija.

Iako vladine agencije kao glavni razlog navode kako divljih konja ima toliko, da su postali ozbiljna prijetnja okolišu, udruge za zaštitu životinja kao razlog preseljenja navode namjeru države da prirodna staništa životinja pretvore u privatne pašnjake, na kojima će konje i magarce zamijeniti stoka koja se uzgaja za potrebe mesne industrije.

Logično, nakon što se zbog svoje preporuke našao na udaru javnosti, navedeni ured pokušao se opravdati kako je eutanazija samo jedna od preporuka za rješenje problema, te da će i konje i dalje pokušavati udomljavati.

Komentari