Mostar

Na Prvom kongresu perinatalne medicine BiH i predavanje “Trebamo li se igrati Boga”

Foto: Udruženje perinatalne medicine u BiH
Kongres će se održati od 8. do 11. juna u hotelu ''Mostar''

Na Kongres perinatalne medicine stižu eminentni stručnjaci iz BiH i regiona

Prvi kongres perinatalne medicine BiH s međunarodnim učešćem održat će se od 8. do 11. juna u hotelu ”Mostar” u Mostaru.

Plenarna predavanja će početi u 18, 30 sati dok je otvaranje kongresa najavljeno je za 19 sati. Izjave za medije planirane su prije početka otvaranja kongresa odnosno u 19 sati.

U sklopu plenarnih predavanja, predavanje na temu ”Sadašnjost i budućnost perinatalne medicine – naučene lekcije i budući izazovi” održat će Asim Kurjak iz Hrvatske, a Igor Hudić iz BiH će održati predavanje na temu ”PIBF kao prediktor ishoda trudnoće”.

Također, predavanje će održati Milan Stanojević iz Hrvatske na temu ”Granica preživljavanja-trebamo li se igrati Boga?”.

Prema programu Prvog kongresa perinatalne medicine BiB, u petak 9. juna eminentni stručnjaci, između ostalog, održat će niz predavanja o carskom rezu, o ultrazvuku u perinatologiji, o ishrani tokom trudnoće i za vrijeme dojenja, o dijabetesu u trudnoći i uzimanju medikamenata za gestacijski dijabetes te o mogućim komplikacijama u trudnoći.

U subotu, 10. juna, o prijevremenom porodu govorit će Igor Hudić, Olivera Kontić Vučinić i Vesna Gašaprević, a o hipertenzivnom poremećaju o trudnoći predavanja će održati Marko Vulić, Tanja Milić Radić i Edin Međedović.

Posljednjeg dana kongresa, između ostalog, predavanje na temu ”Pneumonia varicellosa u trudnoćo-prikaz slučaja” održat će Vedrana Mandrapa, Ivana Čuljak Blagojević i Ana Damjanović.

Prvi kongres perinatalne medicine BiH organizira Udruženje za perinatalnu medicinu u BiH, a suorganizatori su Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru i Sveučilišna klinička bolnica Mostar, a tokom kongresa održat će se radionice i niz stručnih predavanja eminetnih stručnjaka.