Život i zdravlje

Save the Children

Pet nužnih akcija za siguran povratak sve djece u škole

13/01/2021

Save the Children stoga apeluje na međunarodnu zajednicu da preuzme više inicijative i akcije, te osigura hitne programe pomoći za podršku sigurnom povratku obrazovanju milionima djece širom svijeta

Save the Children je na globalnom nivou pripremio plan za povratak djece u škole u kontekstu pandemije Covid-19, koji prioritizira pet ključnih akcija koje bi vlade trebale poduzeti kako bi se omogućilo da se djeca, naročito ona iz najugroženijih grupa, mogu sigurno vratiti u škole i nadoknaditi propušteno učenje.

Akcija pomoći uključuje novčanu pomoć za najugroženije porodice kako bi priuštili djeci povratak u škole kada se ponovo otvore, ali i časove za nadoknadu gradiva u cilju lakšeg povratka učenju, osiguravajući da ni jedno dijete ne bude zapostavljeno.

Voda, sanitarna i higijenska sredstva u školama, trebaju biti sigurni za učenike, nastavnike i njihove porodice.

Plan povratka djece u školama uključuje i nacionalne komunikacijske kampanje za povratak u školu, ali i treninge za nastavnike o COVID-19 pandemiji i neophodnim promjenama u školama da se svima zajamči sigurnost.

Iz Save the Childrena smatraju da kad djeca ne pohađaju školu, njihovo učenje ne samo da prestaje, već će vjerovatno i nazadovati.

Globalno istraživanje Save the Children, koje je obuhvatilo 25.000 djece i roditelja širom svijeta, pokazalo je da četvero od petero djece osjeća da malo, ili uopće ne uči dok su izvan škole. Djevojčice, raseljena djeca i djeca koja žive u siromašnim domaćinstvima najčešće su izjavljivala da nisu ništa naučili u periodu dok su škole bile zatvorene.

Međutim, u vremenu kada vlade trebaju investirati u djecu i njihovu sigurnost, budžeti se smanjuju zbog recesije, potrošnje za zdravstvenu zaštitu i ekonomskog oporavka.

Save the Children stoga apeluje na međunarodnu zajednicu da preuzme više inicijative i akcije, te osigura hitne programe pomoći za podršku sigurnom povratku obrazovanju milionima djece širom svijeta.

– Škola nije samo mjesto za učenje, to je mjesto gdje se djeca socijaliziraju u sigurnom okruženju. Ne smijemo zaboraviti utjecaj pandemije COVID-19 na djecu. Sada je i više nego važno da slušamo što nam poručuju djeca, pojačamo kolektivni angažman i vratimo svu djecu u škole – poručuju iz Save the Children.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.