Tag

izdvojeno

Ratni zločinci u BiH nemaju prepreka da dođu do javnih funkcija

dopušta im zakon

Ratni zločinci u BiH nemaju prepreka da dođu do javnih funkcija

Ukidanje ove prakse, koja je na snazi u poslijeratnoj BiH, najavio je visoki predstavnik Christian Schmidt, poručujući da ima pripremljen set odluka o zabrani izbora i imenovanja osuđenih ratnih zločinaca na javne funkcije kao i njihovog nagrađivanja

izdvojeno