Oglasi

DANAS U FOKUSU

Federalni parlament usvojio Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH sa 53 glasa "za", jednim suzdržanim i 20 protiv usvojio je predloženi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO), koji će...