Poništena tri tendera

Zašto niko neće da popravi skupocjene BMW-ove državnog Parlamenta?

automobile-g011c02f60_1920

Za godinu dana poništili tri postupka. Na posljednji tender javila se mostarska autokuća, koja je, nakon što je izabrana, odustala

Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH objavio je 29. marta odluku kojom otkazuje postupak nabavke usluga servisiranja i popravke službenih vozila marke BMW.

Ovo je već treće zaredom poništavanje tendera za popravku skupocjenih limuzina u roku od godinu što, samo po sebi, baca sumnju na cijeli ovaj postupak.

Piše: A. DUČIĆ/Fokus.ba

Naime, prvi put su postupak javne nabavke pokrenuli odlukom od 22. marta 2022. godine. Ukupna procjenjena vrijednost nabavke za servisiranje i popravke službenih vozila marke BMW iznosila je 20.000 KM. Dana 7. jula, međutim, poništava se ovaj tender iz razloga što nije pristigla nijedna ponuda.

Ubrzo nakon toga ponovljen je tender, ali i ovaj je poništen, jer do 1. avgusta također nije stigla nijedna ponuda. Kolegij Sekretarijata je, međutim, tek 7. oktobra objavio odluku o poništenju postupka.

Odluka od 7. oktobra

Isti tender su ponovili u novembru, a 8. decembra su konačno izabrali najpovoljnijeg ponuđača i to firmu Auto Centar Tomić iz Mostara. No, nije ovaj tender nije realizovan.

Naime, u spomenutoj odluci o poništenju tender iz 29. marta navedeno je kako je Komisija za nabavke bila primorana otkazati cijeli postupak“ zbog dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke“.

Odluka od 29. marta

Dalje se navodi da je, nakon što je Komisija provela potrebnu proceduru, Kolegij Sekretarijata prihvatio ponudu Auto Centra Tomić. A onda je krenuo u proceduru pribavljanja mišljenja Pravobranilaštva BiH. Nakon što su dobili mišljenje Pravobranilaštva BiH svu dokumentaciju su poslali navedenom ponuđaču. No, ovog puta je navedeni ponuđalč odustao od realizacije ovog tendera, budući da do roka, 16. marta, nije dostavio potpisani okvirni sporazum.

Fokus.ba se obratio Sekretarijatu PSBiH za komentar odnosno s upitom o kakvim se limuzinama radi. No odgovora do zaključenja ovog teksta nismo dobili.

Podsjetimo, Fokus.ba krajem 2020. pisao je o nabavci tri skupocjene limuzine marke BMW. Riječ je o limuzinama marke BMW 530 XD koji razvija brzinu od 100 kilometara na sat za 5,8 sekundi, a ukupna cijena za tri vozila iznosila 329.175 KM.

Ove limuzine su nabavljene za tadašnjeg predsjedavajućeg Predstavničkog doma Nebojšu Radmanovića (SNSD), tadašnju dopredsjedavajuću Borjanu Krišto (HDZ BiH), te tadašnjeg predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikolu Špirića (SNSD).

Zanimljivo je da je ovaj aranžman upravo sklopljen sa firmom Auto Centar Tomić iz Mostara, koji se nedavno javio na tnder za popravku BMW limuzina, nakon čega je odustao.