Izbori 2020

Predsjednica CIK-a

Lokalni izbori raspisani za 4. oktobar, za održavanje nedostaju finansijska sredstva

07/05/2020

Iz CIK-a su naglasili da sve institucije imaju obavezu da osiguraju sredstva za provedbu izbora

Centralna izborna komisija (CIK) danas je na sjednici u Sarajevu donijela odluku o raspisivanju lokanih izbora u BiH za 4. oktobar 2020. godine. Međutim, kako je pojasnila Vanja Bjelica-Prutina, predsjednica CIK-a za njihovo održavanje i obavljanje svih neophodnih svih predradnji su potrebna finansijska sredstva, koja još uvijek nisu obezbjeđena, jer nije usvojen budžet državnih institucija. Ipak, u CIK-u se nadaju da će sredstva biti obezbjeđena ako ne državnim budžetom, onda na neki drugi način, javlja Anadolu Agency (AA).

Odluka o raspisivanju podržana je jednoglasno, a biraće se neposredno 64 opštinska vijeća u Federaciji BiH, 56 skupština opština u Republici Srpskoj, 120 načelnika općina u BiH, 14 gradskih vijeća u FBiH, sedam skupština gradova u RS, 22 gradonačelnika u BiH, te Skupština Brčko Distrikta. Zagarantovana mjesta za pripadnike nacionalnih manjina predviđena su u 21 opštini za 23 kandidata. Po prvi put na lokalnim izborima gradonačelnik Istočnog Sarajeva biraće se neposredno u skladu sa izmjenama izbornog zakona RS. Izbori nisu raspisani jedino za Gradsko vijeće Grada Mostara, a istaknuto je da će se izbori u tom hercegovačkom gradu održati kada za to budu stečeni uslovi.

“Bez gradskih i opštinskih izbornih komisija nije moguće provoditi izbore zbog čega je od izuzetnog značaja njihova popunjenost i operativnost. Od ukupno 561 člana izbornih komisija nedostaje još 13 članova u devet izbornih komisija“, istakla je Bjelica-Prutina.

Dodala je da je CIK uz maksimalan angažman sproveo sve potrebne aktivnosti koje prethodne raspisivanju izbora, te da su tražili alternativne aktivnosti ne ugrožavajući smisao i integritet izbora.

“Nažalost pripremne aktivnosti čija realizacija je bila uslovljena novčanim sredstvima nije bilo moguće sprovesti. Navedeno je rezultiralo činjenicom da CIK danas nije usvojio uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti. To znači da će se sve izborne aktivnosti, osim registracije birača koji glasaju van BiH, a koje između ostalog podrazumijevaju preuzimanje obrazaca za prijavu političkih subjekata, podnošenje prijava za ovjeru političkih stranaka, podnošenje prijava za ovjeru koalicija ili listi nezavisnih kandidata i sve druge aktivnosti će se sprovoditi u onom periodu koji CIK utvrdi u uputstvu o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti. Ovo uputstvo CIK će donijeti nakon što se obezbijede potrebna sredstva za provođenje izbora, cijeneći i odliuke nadležnih organa u vezi sa širenjem koronavirusa“, kazala je predsjednica CIK-a te dodala da izbore nije moguće raspisati bez novčanih sredstava:

“Podsjećam na odredbe člana 12a izbornog zakona kojim je propisano da se u budžetu BiH i međunarodnih obaveza BiH osiguravaju sredstva za obezbjeđenje vršenja ovlaštenja CIK-a. Jedno od ovlaštenja, ali i odgovornosti CIK-a je i odgovornost za pravovremeno štampanje, distribuciju i sigurnost glasačkih listića i obrazaca za neposredne izbore na svim nivoima vlasti u BiH. Neusvajanje budžeta institucija Centralna izborna komisija je bila onemogućena pravovremeno pokrenuti najvažnije postupke javnih nabavki. Iskustveno govoreći potrebno je otprilike 170 dana od dana objave obavještenja o nabavci usluge štampanja i pakovanja glasačkih listića do potpune realizacije ugovora.“

Pojasnila da je osim toga, osim angažmana svih stalno zaposlenih u CIK-u, potrebno izvršiti zapošljavanje dodatnog osoblja na određeno vrijeme, što nije moglo biti urađeno zbog nedostatka finansijskih sredstava.

“Centralna izborna komisija je u skladu sa svojim zakonskim obavezama raspisala lokalne izbore i odredila dan održavanja. Važnost slobodnih izbora u demokratskom sistemu od strane CIK-a nije, niti će ikada biti dovedeno u pitanje. Ali, važnost provođenja slobodnih izbora mora biti prepoznata od svih institucija i organa vlasti, koje su dužne u domenu svoje nadležnosti pružiti podršku CIK-u omogućavajući provedbu izbora. Ova podrška treba da bude suštinska, a ne deklaratorna. U tom smislu očekujemo hitno obezbjeđenje novčanih sredstava za provođenje izbora. Podsjetićemo da je za aktivnosti, koje provodi CIK, u budžetu institucija BiH potrebno osigurati oko 4,2 miliona konvertibilnih maraka. Prestala sredstva neophodna za održavanje izbora osiguravaju gradovi i opštine u svojim budžetima od čega najveći dio oko četiri miliona ide na naknadne članovima biračkih odbora. Opštine Kostajnica i Bileća još nisu osigurale ova sredstva. Vjerujemo da će i ove opštine uskoro usvojiti budžet za 2020. godinu. Okvirno lokalni izbori bi trebali koštati oko devet miliona KM. Napominjemo da u ovaj iznos nisu uključeni eventualni troškovi na ime obezbjeđenja posebne zaštitne opreme te drugih sredstava zaštite koje troškove je potrebno planirati s obzirom da u ovom trenutku nije moguće isključiti da će se izbori održavati u vrijeme epidemije“, istakla je Bjelica-Prutina.

Iz CIK-a su naglasili da sve institucije imaju obavezu da osiguraju sredstva za provedbu izbora. Također, kazali su da će kada sredstva budu osigurana CIK donijeti uputstvo o rokovima, a da zakon za provedbu izbora predviđa niz radnji koje se moraju povesti u periodu od 150 dana i omogućava odgodu izbora najviše do 30 dana. Stoga je istaknuto da niti jedan od tih rokova CIK neće ugroziti te da će koristiti zakonske mehanizme da pravovremeno donesu nove odluke i o tome obavijeste birače.

CIK je jednoglasno zaključio i centralni birački spisak sa 6. majem 2020. godine. Ukupan broj upisanih birača u BiH je 3.374.364, a u taj broj su uključeni i birači iz Mostara i to njih 100.474.

Zbog nedostatka finansijskih sredstava i aktuelne epidemiološke situacije CIK je uveo novinu kada je riječ o registraciji birača koji glasaju izvan BiH. Njihova registracija će se i dalje vršiti na osnovu PRP-1 i PRP-2 obrazaca s tim da je novina da je PRP-2 obrazac trenutno dostupan samo u elektronskoj formi na zvaničnoj stranici CIK-a – izbori.ba. No, CIK je ostavio mogućnost dostave PRP-2 obrazaca putem pošte. Naglašeno je da rokovi za registraciju birača izvan BiH počinju odmah.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.