Oglasi

DANAS U FOKUSU

Vijeće ministara BiH osiguralo pola miliona KM za EYOF

Vijeće ministara BiH usvojilo je i uputit će Parlamentarnoj skupštini BiH Informaciju Ministarstva finansija i trezora o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za...