Oglasi

DANAS U FOKUSU

Vlada FBiH dala garanciju za kreditno zaduženje za izgradnju Bloka 7...

Vlada Federacije BiH dala je garanciju u korist kineske Izvozno-uvozne banke (CEXIM BANK) za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo za realizaciju projekta...