Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Apoteke Sarajevo: U 2017. planirani prihodi 61.775.979 KM

apoteka

Javna ustanova “Apoteke Sarajevo” je u 2016. godini vrlo uspješno poslovala, ali je bila opterećena troškovima zbog iznajmljivanja prostora, kaže ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Zilha Ademaj.

“Radi unapređenja organizacije rada i efikasnijeg poslovanja, Apoteke Sarajevo planiraju preseljenje u poslovni prostor u kome će biti smještene uprava i sve administrativne službe, koje su do sada bile smještene na četiri različite lokacije”, izjavila je Ademaj za Fenu.

Prema Programu rada i finansijskom planu za 2017, koji je razmatran na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, posljednjeg dana prošle godine u Apotekama Sarajevo bila su uposlena 403 radnika, od čega 169 magistara farmacije, 143 farmaceutska tehničara i 91 administrativni radnik.

Ova ustanova u 2017. planira uposliti nove radnike, što će ukupno iznositi 416 uposlenih.

U 2017. je planirano da se realizira 2.017.174 recepata na teret sredstava zdravstvenog osiguranja i to 1.642.219 recepata na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a 374.956 recepata na teret sredstava Zeničko-dobojskog kantona.

Ukupni prihodi u 2017. su planirani od 61.775.979 KM i viši su za dva posto u odnosu na ostvarene prihode u prethodnoj godini, dok su ukupni rashodi planirani od 61.775.979 KM i viši su za tri posto u odnosu na ostvarene rashode u prethodnoj godini.

Troškovi lijekova su planirani od 46.748.419 KM i u strukturi ukupnih rashoda imaju učešće od 75,68 posto. Troškovi bruto plaća i naknada planirani su od 11.360.831 KM (18,39 posto ukupnih rashoda), troškovi materijala, energije i usluga od 2.919.387 KM (4,73 posto), troškovi amortizacije od 609.507 KM (0,99 posto) i ostali rashodi od 137.835 KM (0,23 posto).

Ukupna investiciona ulaganja u 2017. su planirana u iznosu 788.100 KM, od čega za rekonstrukciju i adaptaciju objekata 100.000 KM, za nabavku opreme 688.100 KM, a finansirat će se iz vlastitih sredstava, kredita ili donacija.