Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

između 1 i 7 miliona EUR

Digitalna korpa RBI-a: Jednostavni krediti za rastuće kompanije, po prvi put

Joerg Bartussek, direktor digitalnog odjela RBI (1)

RBI je jedna od prvih korporativnih banaka koja je ponudila ciljni dužnički kapital za digitalne industrije

Raiffeisen Bank International (RBI) pokrenula je jedan od najvećih programa finansiranja za rastuće digitalne kompanije u Evropi. Online kompanije koje su već prerasle početnu fazu bit će podržane u ukupnom iznosu od 100 miliona EUR.

RBI kao pionir

RBI je jedna od prvih komercijalnih banaka koja je ponudila takozvanim „scale-up“-ovima nekomplikovane i brze kredite za pravna lica. Uprkos velikoj, rastućoj potražnji za ovakvim proizvodom, ovaj segment klijenata je bio praktično bez ponude. Za osnivače i vlasnike brzorastućih online kompanija, finansiranje putem dužničkog kapitala je veoma atraktivno u poređenju sa dodatnim dioničkim kapitalom, za koji bi se morali odreći dodatnih dionica kompanije. „I ja sam bio u sličnoj situaciji kao osnivač „scale-up“-a”, izjavio je Joerg Bartussek, koji je sada na čelu Digitalnog odjela RBI i koji je razvio Digitalnu korpu. „Što su dionice kompanije koju ste osnovali vrijednije, spremniji ste da platite kamatu na finansiranje da se ne biste odrekli više dionica”.

Koristeći svoje lokalno znanje i prednosti koje ima, RBI pruža usluge u ovom segmentu pravnih lica širom Srednje i istočne Evrope, gdje je čak i najboljim „scale-up“-ovima bilo posebno teško doći do tradicionalnih kredita za pravna lica.

Brza i nekomplikovana obrada, bez dodatnih troškova

Za kredite Digitalne korpe nema dodatnih troškova, osim kamate. Rok otplate kredita je između jedne i pet godina, u zavisnosti od potreba klijenta, a u principu je moguća i prijevremena otplata. RBI sada počinje graditi portfelj preduzeća s najvećim rastom. Iznosi pojedinačnih kredita kreću se između 1 i 7 miliona EUR.
Prvo pilot finansiranje u okviru Digitalne korpe je već završeno. Prošlo je samo 14 dana od početka kreditnih provjera i pregovora o ugovoru do isplate.

Kriteriji za dodjelu kredita

Da bi ispunila kriterije za Digitalnu korpu, „scale-up“ kompanija mora imati godišnji prihod od najmanje 5 miliona EUR, zadobiti povjerenje priznatih investitora prikupljanjem najmanje 3 miliona EUR za kapitalno finansiranje i nastaviti profitabilni rast.

Aplicirati mogu preduzeća u Zapadnoj Evropi, kao i u cijelom geografskom području koje pokriva RBI grupacija u Srednjoj i istočnoj Evropi. Digitalna korpa se ne fokusira na određene industrije; vrhunske kompanije koje nude software kao uslugu (SaaS), platforme i aplikacije za internet trgovinu se finansiraju jednako kao i inovativni dobavljači igara, MedTech-ovi i novi igrači kada je riječ o mobilnosti. Jedini izuzetak su „scale-up“-ovi u finansijskom sektoru, takozvane FinTech kompanije, koje su ciljni klijenti RBI-evog Programa Elevator Venture.

Pored iskustva osnivača i menadžera, ostali kriteriji za odabir su prisustvo na najmanje dva tržišta, uspostavljen sistem interne kontrole i prihvatljiv koeficijent dug/kapital.

Detaljne informacije dostupne su ovdje.