Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Dobri rezultati poslovanja srednjobosanskih šumarija

sumarije

Nedavnim potpisivanjem 107 ugovora o radu na određeno vrijeme i 38 ugovora o odrađivanju pripravničkog staža u ŠPD “Srednjobosanske šume“, nastavljen je trend pozitivnog poslovanja ovog preduzeća.

-U narednih desetak godina oko 250 uposlenika ŠPD “Srednjobosanske šume“ otići će u redovnu penziju. I to je bio razlog što smo donijeli odluke, raspisali konkurs i, evo, pružili priliku mladim ljudima da rade – kazao je direktor ovog preduzeća Vildan Hajić.

Smatra da bi bilo dobro kada bi se oblast obrazovanja uskladila s potrebama tržišta rada, čime bi se ubudućnosti osigurao kadar koji trenutno nedostaje šumarijama, poput sjekača ili osoba koje znaju upravljati šumskim mašinama.

Naglasio je da Društvo gospodari s oko 185 hiljada hektara, te da je za kratko vrijeme svog djelovanja postiglo zavidne rezultate na nivou svih dvanaest šumarija.

– Uradili smo reviziju, podvukli crtu, i krenuli rješavati probleme. Uspjeli smo u protekle dvije godine izmiriti zaostale doprinose i sanirati sve obaveze prema izvođačima i dobavljačima – naglasio je.

Uz sve teškoće, koje su u prošlosti pratile rad preduzeća, uložena su značajna sredstva u obnovu neopohodne mehanizacije i zanovljeno devedeset posto voznog parka.

-Imali smo traktore nabavljene prije 40 godina, i vozila za prevoz radnika stara u prosjeku oko 20 godina. Neka smo vozila servisirali, tako da smo i njih stavili u funkciju – istaknuo je Hajić.

Dodao je da se, na osnovu planiranih šumsko-privrednih osnova, radi s osamdeset posto etata i da veliki problem u radu šumarija predstavlja činjenica da je još 10-15 posto šumskog područja minirano.

-Postoje područja koja su obilježena i, s druge strane, ona za koja niko ne može reći da su sigurna. Za deminiranje određenih površina, mi smo u 2018. predvidjeli oko 300.000 KM – kazao je.

Ističe da je potražnja za trupcima, posebno bukve i lisičara, šest puta veća od količina kojima šumarije raspolažu, te da se sirovina isporučuje prema jasno definisanim kriterijima.

-Prioritet su izvozno orijentirana preduzeća, koja stvaraju novu vrijednost. Utvrdili smo, naime, kriterije za finalnu proizvodnju a jedan od parametara, na osnovu kojih vršimo raspodjelu sirovine, jeste i broj zaposlenih u tim preduzećima – naglasio je.

Napominje da se posebna pažnja posvećuje uzgoju i zaštiti šume, posebno na površinama koja su bespravnom sječom tokom proteklih dvadeset godina potpuno devastirana.

-Trudimo se da na području kojim gospodarimo saniramo sve što treba. Kroz uzgojne mjere, planiramo pošumljavanje oko 1,5 hiljada hektara, a to znači da oko 4 miliona maraka vratimo šumi – naglasio je.

Taj podatak je, ističe, nepoznat javnosti, kao i činjenica da je u požarima prije nekoliko godina pričinjena višemilionska šteta.

-Naša je zakonska obaveza, između ostalog, da zaštitimo šume od požara i različitih štetnika, i mi smo na tome planu puno uradili. Mislim da se u sistemsko rješavanje pitanja, koja opterećuju rad šumarija, trebaju uključiti nadležne institucije – zaključio je Hajić.

Na kraju, podsjeća da će 21. marta biti obilježen Svjetski dan šuma i da će u sjedištu ŠPD “Srednjobosanske šume“ u Donjem Vakufu biti upriličena centralna manifestacija u povodu ovog značajnog datuma.

-Bit će održana izborna skupština šumara i tehničara, obilježena godišnjica stradanja naših kolega iz Kantonalne uprave za šumarstvo, te organizirane edukacije i prezentacije za izvođače i drvoprerađivače, s ciljem postizanja još boljih rezultata u poslovanju – naglasio je Hajić.