Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Predsjednica SDSZ BiH

Državni službenici i zaposlenici tvrde da su u “diskriminatornom položaju”

Samostalni sindikat drzavnih sluzbenika i zaposlenika u institucijama BiH – SDSZ

Predsjednica SDSZ BiH Lejla Čopelj na pres-konferenciji je kazala je da u javnosti već duži period vlada predrasuda prema zaposlenima u institucijama BiH

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH (SDSZ) danas je ukazao na njihov diskriminatorni položaj u odnosu na državne službenike i zaposlenike na nivou entiteta i kantona, ali i u odnosu na imenovane i izabrane osobe u institucijama BiH.

Predsjednica SDSZ BiH Lejla Čopelj na pres-konferenciji je kazala je da u javnosti već duži period vlada predrasuda prema zaposlenima u institucijama BiH, koja se uglavnom ogleda u visinama nakanada i plata.

– Plate u institucijama BiH kreću se od 475 KM za nižu pa do 700 KM za srednju stručnu spremu, a za državne službenike s visokom stručnom spremom od 1.500 do 1.700 KM. S druge strane, imenovana i izabrana lica u institucijama BiH mjesečna primanja ostvaruju od 3.500 KM do 5.000, 6.000 KM, pa ako se tome dodaju i druge beneficirane naknade i mjesečni paušali, nakanade za stanarine, putarine i druge beneficije plata ide i do nevjerovatnih 7.000 KM. Taj omjer 1:10 je svojevrstan presedan u cijelom svijetu – kazala je Čopelj.

Dalje navodi da je drugi kriterij po kojem su diskriminirani državni službenici i zaposlenici u institucijama BiH nepostojanje kolektivnog ugovora.

– Svi drugi državni službenici i zaposlenici u BiH na nižim novoima vlasti imaju kolektivne ugovore kao garant zaštite svog položaja i statusa. Nadalje, u proteklom periodu je u dva navrata odlukom Vijeća ministara snižena plata, smanjena nam je naknada za topli obrok, koja trenutno iznosi 6 KM, a u skladu sa zakonom ta naklada bi mogla biti 1 posto prosječne neto plate u BiH, što znači da bi mogla biti do 8-8,5 KM – izjavila je Čopelj.

Po njenim riječima, Vijeće ministara je u proteklom periodu donijelo odluku o naknadi za prijevoz koja u velikoj mjeri diskriminira određeni broj zaposlenih u institucijama u BiH, jer nije dovoljna za realne troškove prijevoza, dolaska i odlaska na posao.

Čopelj navodi da su to zahtjevi koje je Sindikat upućivao Vijeću ministara, ali da nisu naišli na pozitivnu reakciju.

Kao jedino pozitivno što se desilo u proteklom periodu Čopelj je naglasila da je to incijativa koja je upućena prema Vijeću ministara, a odnosi na pokretanje postupka koletivnog pregovaranja. Ta incijativa je usvojena, a SDSZ apeluje da budući ministar pravde tu aktivnost uzme u prioritet i što prije krene u kolektivno pregovaranje sa državnim službenicima u cilju potpisivanja kolektivnog ugovora.

SDSZ na ovaj način želi poslati poruku budućem sazivu Vijeću ministara da je ovaj sindikat prije svega proaktivno orijentisan. Spreman je na sve vidove saradnje, dogovore i pregovore, u cilju ostvarivanja prava, koja su zakonom zagarantirana. Naglašeno je da SDSZ ne insistira ni na jednom pravu koji već zakonom nije zagarantirano.

SDSZ također insistira na dosljednosti primjene Zakona o radu u institucijama BiH, Zakonu o platama i naknadama, i ono što je za ova sindikat najvažnije, insistira na njegovom prihvatanju kao ravnopravnog partnera u socio-ekonomskom dijalogu.