Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Ministrica Borovac posjetila Agenciju Anadolija u Sarajevu

borovac_anadolija_

Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, posjetila je danas Regionalni ured Anadolu Agency (AA) u Sarajevu.

Tokom posjete Borovac se dotakla zaštite ljudskih prava u BiH i poštivanja međunarodnih konvencija. Istakla je i da je napravljen iskorak kada su u pitanju prava novinara i da je tom problemu posvećena značajna pažnja.

Ministricu Borovac dočekao je Hakan Celik, direktor Regionalnog ureda Anadolu Agency, koji je gošću informisao o radu agencije koja u zemljama regije na BHS jezicima emituje vijesti već šestu godinu.

Celik je upoznao ministricu Borovac i s tim da je ured za Balkan osnovan prije pet godina i da ima važnu ulogu u smislu spajanja zemalja regije međusobno te zemalja regije s ostatkom svijeta.

Borovac je kazala da joj je zadovoljstvo što je imala priliku da posjeti ured AA u Sarajevu i što se upoznala sa njegovim radom.

“BiH je potpisnica 16 međunarodnih konvencija koje se tiču ljudskih prava. Dosta toga se ne primjenjuje onako kako bi trebalo i kako se očekuje od nas, tako da na tom planu imamo dosta nerealiziranih preporuka međunarodnih tijela. Upravo pravimo strateški dokument na prevazilaženju tog problema, a to je da institucije više animiramo da se te preporuke ugrade u zakonska i podzakonska akta, kako bi se počela primjenjivati na terenu. Mada, BiH nikada nije dobila negativan izvještaj kada su u pitanju ljudska prava”, kazala je Borovac, a potom se okrenula novinarskoj profesiji:

“Sada smo napravili i jedan značajan iskorak kada su u pitanju novinari i njihova prava. Napravili smo informaciju, u kojoj smo pokušali da podmirimo sve primjedbe koje smo dobili od novinara, s obzirom na posao koji obavljaju i njegovu težinu. Napravili smo i akcioni plan za obuke novinara u oblasti ljudskih prava i sada će ova informacija ići na Vijeće ministara i na Parlament. Mislim da smo zaista jednu cjelovitu informaciju napravili, možda i prije institucija koje se bave realizacijom prava novinara.”

Prema riječima Borovac, najčešći problemi novinara, koji 3. maja obilježavaju Međunarodni dan novinara, s kojima se susreću na terenu su uskraćivanje informacija, ekonomska nezavisnost, jer nisu dovoljno dobro plaćeni, te neriješen radno-pravni status i sindikalno organizovanje.

– Regionalni stambeni program (RSP) –

Ministrica je istakla da Regionalni stambeni program (RSP) ima za cilj da se vrate izbjeglice koje su otišle iz BiH u Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru, kao i da se to isto dogodi u ostalim zemljama regiona i da je on dosta pomogao povratku ljudi, kao i ostali programi državnog i entitetskih nadležnih ministarstava.

“Kroz projekte je obnovljeno mnogo više kuća, nego što se one koriste. Prava povratnika nisu dobro regulisana, različito entiteti regulišu određena prava i nisu poštovali zaključene sporazume poslije Daytonskog sporazuma i donošenja strategije za povratak. Više su se bazirale aktivnosti na izgradnji stambenih objekata, a ne pravima tih ljudi koji su se vraćali. Tek smo sada uspjeli da animiramo jedno koordinaciono tijelo, ono se sastoji od ministara na najvišem nivou, koje treba da radi stalno na ostvarivanju prava povratnika”, kaže Borovac.

Nedavno je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH napravilo politiku prema iseljeništvu, koja je prvi zvanični dokument države o dijaspori.

“Sada ćemo napraviti red u toj oblasti, kako bi dijasporu stavili u funkciju ekonomskog razvoja, ali i ostvarivanja njihovih prava u BiH i zemlji prijema. Njihov interes za ulaganje ovdje biće tretiran od nadležnih institucija, a posebno će se značaj dati lokalnim zajednicama i njihovim razvojnim programima”, istakla je Borovac.

Na kraju je naglasila kako su se prilikom izrade politike prema dijaspori u ministarstvu dosta koristili primjerom Turske i Republike Irske, zemalja koje imaju najbolje modele saradnje sa svojim iseljeništvom.