Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

smanjuje se proizvodnja?

Negativne kalkulacije proizvodnje u živinarstvu Republike Srpske

Udruženje zivinara – ilustracija

Moguće smanjenje proizvodnje i porast cijena. Od BH i institucija RS-a se traži ispunjavanje prethodnih zahtjeva

Nakon održane online sjednice Upravnog odbora (UO) Udruženja živinara Republike Srpske i razmatranja posljedica COVID-19 pandemije na sektor živinarstva, udruženje je danas ponovo uputilo apel za pomoć institucijama Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i zahtjev da se ispune raniji zahtjevi živinara.

Zahtjevi su uključivali smanjenje ukupnih davanja i ukidanje parafiskalnih nameta; povećanje stimulacije za proizvodnju; obezbjeđivanje povoljnijih izvora finansiranja proizvodnje; zaštitu domaće proizvodnje i eliminaciju nelojalne konkurencije; kao i podržavanje kampanje ,,kupujmo domaće“.

„Već ranije smo naveli da mi uvozimo 85 odsto sirovina za stočnu hranu i da je njihova cijena usljed pandemije skočila za 15 odsto, dok se cijena transporta tih sirovina udvostručila. Istovremeno, cijene gotovih proizvoda su prvo bile zamrznute, a nakon toga su zamrznute marže,“ rekao je predsjednik udruženja Predrag Miličić.

„Radi zabrane rada mnogih djelatnosti i neisplaćivanja zarada radnicima došlo je do pada kupovne moći stanovništva, a prestank rada restorana se posebno negativno odrazio na plasman jaja, mesa i prerađevina. Nešto proizvoda se izvozi, ali su cijene proizvoda na ino tržištima duplo manje nego što su bile prije pandemije, dok prodajne cijene u BiH opadaju, a naplata sa produženim rokovima plaćanja je otežana,“ istakao je predsjednik UO udruženja Velibor Popović i naglasio: „Sa svim ovim, kalkulacije proizvodnje su negativne.“

Ovaj period se u sektoru živinarstva može okarakterisati kao najteži u posljednjih pet i više godina.
Pored svega navedenoga proizvođači u sektoru živinarstva su održali proizvodnju, nisu otpuštali radnike i redovno su snabdijevali tržište.

„Proizvođači su sada veoma zabrinuti jer nisu u mogućnosti duži period izdržati rad sa gubicima. Neminovno se nameće potreba da se u narednom periodu značajno smanji proizvodnja što bi moglo imati teške posljedice za kupce kroz nedostatak proizvoda na tržištu i povećanje cijena gotovih proizvoda, kao i značajnog pada poreskih prihoda u budžetu,“ rekao je Popović.

Mjere vlasti BiH i Republike Srpske nisu imale na sektor živinarstva očekivane efekte. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske nije uključen u rad Upravnog odbora Kompenzacionog fonda za pomoć privredi RS-a, što je nelogično s obzirom na broj ljudi u Republici Srpskoj koji živi od poljoprivrede.

„Zahtjevamo da se odmah i bez odlaganja ekonomska pitanja stave prioritetno na dnevni red nadležnih institucija u BiH i Republici Srpskoj i da se donesu kvalitetna rješenja, kako bismo spasili postojeću proizvodnju i omogućili našim kupcima i njihovim porodicama snabdijevanje kvalitetnim proizvodima iz kontrolisane proizvodnje po još pristupačnijim cijenama,“ zaključio je Popović i pozvao kupce da podrže akciju ,,KUPUJMO DOMAĆE!“