Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

NLB banka ostvarila za 18 posto bolji rezultat nego u 2013.

NLB-Banka

Skupština dioničara NLB banke d.d. Tuzla odobrila je izvještaj o prošlogodišnjem poslovanju banke uz izvještaj internog i vanjskog revizora, izvještaje o radu Nadzornog odbora, Odbora za reviziju te o obračunu za 2014. godinu i rasporedu dobiti.

– Imajući u vidu nepovoljan poslovni ambijent i situaciju u bankarskom sektoru, NLB banka d.d. Tuzla kontinuirano ima dobre poslovne rezultate; u 2014. godini je ostvarila za 18 posto bolji finansijski rezultat nego u 2013. godini – rekao je direktor Senad Redžić.

[pull_quote_right]Banka je zadržala sedmo mjesto po visini aktive[/pull_quote_right]

Na povećanje finansijskog rezultata prije rezervacija uticali su veći neto prihodi od kamata za 1,3 mio KM ili 5 posto i manji operativni troškovi za 0,9 mio KM ili 4 posto.

Povećanjem neto dobiti za milion KM ili 23 posto u odnosu na 2013., zadržala je peto mjesto po visini ove dobiti u bankarskom sektoru Federacije BiH.

NLB Banka d.d. Tuzla je u 2014. godini uspjela povećati tržišno učešće.

Po zadnjim objavljenim podacima o bankarskom sektoru Federacije BiH, 31.12.2014. godine, banka je povećala aktivu za 13 posto u odnosu na 31.12.2013., dok je u bankarskom sektoru rast aktive 5 posto, čime je povećano učešće banke s 5,2 posto na 5,6 posto.

Banka je zadržala sedmo mjesto po visini aktive.

U odnosu na 31.12.2013., ostvareno je povećanje kredita za 6 posto, dok su krediti u sektoru porasli za 3 posto pa je učešće banke blago povećano s 5,7 na 5,9 posto u bankarskom sektoru Federacije BiH.

Depoziti su imali rast od 17 posto u odnosu na kraj 2013., što je takođe znatno veći rast od sektorskog i što je uticalo na povećanje tržišnog učešća banke u depozitima s 5,5 na 6,1 posto.

Donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta NLB Banke, kao i odluke o razrješenju jednog i imenovanju novog člana Nadzornog odbora NLB Banke d.d., Tuzla.