Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Novi sindikat UIOBiH će štititi prava uposlenih, prije svega na plaće i naknade

uio-bih

Iz novoosnovanog Sindikata Uprave za indirektno/neinavno oporezivanje BIH (SUIO) navode da su za dva mjeseca svoga djelovanja okupili oko 800 članova (ili više od 33 posto od ukupno uposlenih u UIO), te da je svakim danom ta brojnost i veća.

U pismu Vijeću ministara BiH navode da se od prikupljenih prihoda od indirektnih poreza u najvedoj mjeri finansiraju svi nivoi vlasti u BiH, ali da su „potpuno marginalizovani, kada su u pitanju plaće i naknade zaposlenih u UIO“.

Najavljuju da će djelovati s ciljem zašitite svojih prava, prije svega prava na plaće i naknade, koje su „ispod svih kategorija i značajno odstupaju od porasta realnih troškova života, čime je izravno ugrožena egzistencija zaposlenih u UIO“.

Izražavaju negodovanje na odluke o obračunu osnovica za plaće, koje su, kako tvrde u saopćenju, dva puta smanjene i kao takve se primjenjuju od 2012.godine.

Topli obrok sa 12,70 KM smanjen je na šest KM, kao i dnevnice za službeni put u Bosni i Hercegovini sa 50 KM na 25 KM, dok su u istom periodu nekoliko puta povećane plaće na entitetskom i kantonalnom nivou.

Regres je, navode, smanjen sa 586 KM (u periodu od 2008. godine do 2012. godine) na 300 KM i koristi se za obračun od 2012. godine do danas.

Osiguranje od nesreće ne postoji, kao ni redovni zdravstveni pregledi koji bi tebali biti obavezni, niti postoji zakon o zaštiti na radu na državnom nivou.

-Prema posljednjim nezvaničim informacijama Vijeće ministara priprema novo smanjenje osnovice za obračun plaće za budžetsku 2019. godinu, a u cilju povećanja plaća za vojnike u Oružanim snagama, što smatramo potpuno neprihvatljivim kad su u pitanju službenici UIO.

Bez namjere da bilo čime dovodimo u pitanje povećanje plaće vojnicima u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, smatramo da bi Vijeće ministara BiH trebalo iznaći način da istu uveća kroz povećanje budžeta ili da izvrši preraspodjelu sredstava s drugih budžetskih stavki, a nikako smanjenjem osnovice ostalih budžetskih korisnika na nivou BiH – navode u saopćenju.

Sindikat UIO smatra da zaposleni u ovoj instituciji moraju imati poseban status kada je u pitanju Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

– Ovo, prije svega, zbog značaja same institucije od čijeg uspješnog rada ovisi kompletna fiskalna stabilnost BiH – tvrde u saopćenju.

Kao primjer navode Makedoniju, čiji poreski radnici imaju dodatak na plaću u iznosu od 30 posto, a što je podržao i MMF.

Novi Sindikat UIO, čija je predsjednica Anja Mrnjavac, tvrdi i da uskoro postaje reprezentativni sindikat.