Biznis

Odobrena koncesija za početak eksploatacije rude olova u Olovu

24/02/2017

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, na prijedlog Ministarstva za privredu, razmatrala i usvojila odluku o dodjeli koncesije kompaniji “Geomet” iz Olova za eksploataciju mineralne sirovine – ceruzita na proširenom istažno-eksploatacionom polju ležišta “Očekalj” i “Prgoševo” u Dugandžićima.

Nakon što je koncesionar ishodovao urbanističku saglasnost za eksploataciju, očekuje se dobijanje dozvole za eksploataciju, čime će biti stvoreni preduvjeti za izradu glavnog rudarskog projekta, te početak eksploatacije rude olova u Olovu.

Pošto je u ovom slučaju u pitanju eksploatacija metalične mineralne sirovine, za sve dozvole koje proizilaze iz Zakona o geološkim isaživanjima i Zakona o rudastvu Federacije BiH, nadležno je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Ovim će biti stvoreni uvjeti za nova zapošljavanja i poboljšanja sveukupne ekonomsko-socijalne situacije u općini Olovo.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.