Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

udruženje poslodavaca

Po novom kolektivnom ugovoru za cestovni promet u FBiH najniža satnica 2,90 KM

211027_DSC_9025

Ugovorom je definirana najniža satnica koja sada iznosi 2,90 KM neto. Minimalna plaća će na osnovu potpisanog Kolektivnog ugovora iznositi od 700 do 800 KM sa ostalim nadoknadama poput toplog obroka i prijevoza

Predsjednik Grupacije poslodavaca za djelatnost cestovnog prometa FBiH pri Udruženju poslodavaca FBiH Nedžad Siočić i predsjednik Samostalnog sindikata saobraćaja i veza BiH Benaris Dedić potpisali su danas u Sarajevu Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost cestovnog prometa za teritoriju FBiH.

Ugovorom je definirana najniža satnica koja sada iznosi 2,90 KM neto. Minimalna plaća će na osnovu potpisanog Kolektivnog ugovora iznositi od 700 do 800 KM sa ostalim nadoknadama poput toplog obroka i prijevoza.

Siočić je naveo da je tim kolektivnim ugovorom povećana minimalna plata za 25,5 posto u sektoru cestovnog saobraćaja.

– Pandemija koronavirusa je uzrokovala velike probleme kako u putničkom, tako i u transportu roba. Naš sektor se još nije oporavio od posljedica i sada smo na oko 60 posto aktivnosti koje smo imali prije pandemije – kazao je Siočić.

Dedić je naglasio da je potpisivanje Kolektivnog ugovora za radnike zaposlene u sektoru cestovnog prometa od izuzetnog značaja, jer se potpisuje nakon gotovo tri godine.

– Osim dogovorene satnice, utvrđeni su i dodaci na plaću i to za prekovremeni rad najmanje 25 posto od neto satnice, noćni rad najmanje 25 posto od neto satnice, rad na dan sedmičnog odmora najmanje 15 posto od neto satnice te rad u dane praznika koji su po zakonu državni praznici 40 posto neto satnice. Radnik ima pravo na povećanje osnovne plaće za 0,4 posto za svaku godinu radnog staža kod poslodavca sa kojim ima zaključen ugovor o radu. Naknada za topli obrok isplaćivat će se u iznosu od 0,5 do jedan posto prosječne plaće FBiH, od pet do deset KM po radnom danu. Regres iznosi 50 posto prosječne plate kod poslodavca kod kojeg je radnik zaposlen – naglasio je Dedić.

Osim toga, radnik ima pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju najviše tri prosječne plaće ostvarene u FBiH u godini prije sticanja prava na penziju, prema objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku ili prosječne plaće radnika ukoliko je to povoljnije za njega.

Ugovor se ne primjenjuje na članice sindikata sa većinskim državnim vlasništvom.

Taj kolektivni ugovor stupa na snagu 1. januara 2022. i važi 12 mjeseci, uz mogućnost potpisivanja sporazuma o produženju, saopćeno je iz UPFBiH.