Pozitivno poslovanje Triglav osiguranja Banja Luka na tržištu RS-a

triglavgrupa

Triglav grupa je u prva tri mjeseca 2015. godine dobrim poslovanjem sačuvala visoki nivo finansijske stabilnosti. Uprkos zahtjevnoj situaciji jedna od vodećih finansijsko-osiguravajućih grupa u regionu Adria realizovala je 31,1 milion evra neto dobiti, što znači rast od 22 % u odnosu na isti period prethodne godine. Grupa je na osam tržišta postigla rast od 2 % kod fakturisane bruto premije osiguranja, koja iznosi 260,1 milion evra.

Uspješno poslovanje Triglav grupe u osnovnoj djelatnosti odražava se u kombinovanom koeficijentu (92,3 %), koji se je u poređenju sa istim periodom lani poboljšao za 6,2 postotnih boda. Triglav osiguranje Banja Luka, koje je dio Triglav grupe, uspješno je poslovalo u svojoj osnovnoj djelatnosti i kod automobilskog kasko osiguranja je postiglo najvišu rast premije među svim osiguravajućim društvima Triglav grupe.

Veća vrijednost kapitala i bruto tehničke rezerve

Triglav grupa je sačuvala visoki nivo finansijske stabilnosti, što potvrđuju ocjene boniteta „A-„ agencija Standard&Poor's i A.M.Best. To krajem prvog kvartala 2015. godine pokazuje i za 9 % viša cjelokupna vrijednost kapitala, koja iznosi 747,6 miliona evra te za 15 % povećane bruto tehničke rezerve (2.675,6 miliona evra) u odnosu na prvi kvartal lani. Spomenute vrijednosti su garancija i osnov za uravnoteženo poslovanje i za obezbjeđivanje dugoročne bezbjednosti osiguranika.

Uspješno poslovanje u osnovnoj djelatnosti

Kombinovani količnik Triglav grupe, pokazatelj uspješnosti u osnovnoj osiguravajućoj djelatnosti, iznosio je na kraju prvog kvartala 92,3 %. U poređenju sa istim periodom lani on se poboljšao, što znači snizio, za 6,2 postotna boda. Takvo kretanje odraz je i izostanka izvanrednih štetnih događaja u prvom kvartalu ove godine, za razliku od lani. Kombinovani količnik matičnog Društva iznosio je 89,6 %, što je za 9,9 postotnih bodova manje nego u istom periodu lani.

Rast premije Triglav grupe

Uprkos znakovima oporavka ekonomije situacija se na većini tržišta osiguranja Triglav grupe nije bitno poboljšala. Višegodišnja ekonomska kriza promijenila je kupovne navike osiguranika, smanjila njihov broj i to posebno u segmentu pravnih lica, smanjila obim osiguranosti i pokrenula agresivnu i intenzivnu konkurenciju na tržištu. Uprkos zahtjevnoj situaciji Triglav grupa je na osam tržišta postigla rast od 2 % fakturisane bruto premije osiguranja, koja iznosi 260,1 milion evra. Rast premije je prvenstveno odraz jačanja premije osiguranja većine zavisnih osiguravajućih društava Triglav grupe i pridruživanja novog osiguravajućeg društva, Skupne pokojninske družbe, u Sloveniji.

U Sloveniji je premija osiguranja Zavarovalnice Triglav bila za 3 % niža i iznosila je 174,6 miliona evra, dok je premija Triglav zdravstvene zavarovalnice na istoj visini kao i godinu pre toga. Osim zahtjevnih prilika na pad premije Triglav grupe na slovenačkom tržištu dodatno je uticalo smanjenje udjela sufinansiranja poljoprivrednih osiguranja od strane države, povećanje poreza na promet od osiguravajućih poslova i promijenjena dinamika sklapanja imovinskih osiguranja. Slovenačko tržište osiguranja bilježi pad fakturisane premije osiguranja još od 2010, a ovogodišnji je pad s obzirom na kvartal lani iznosio gotovo 2 %.

Na tržištima Triglav grupe izvan Slovenije najviši rast premije osiguranja i to od 54 % postignut je u Srbiji, u Makedoniji je bio viši za 9 %, u Crnoj Gori za 8 %, a u Hrvatskoj za 5 %. Na tržištu Bosne i Hercegovine sarajevsko je osiguranje imalo višu premiju za 4 %, a osiguranje u Banja Luci pad od 3 %. Češko osiguravajuće društvo, koje je u fazi prodaje, zabilježilo je pad premije od 30 %.

Veći povrat na finansijske investicije

Prilike na tržištima kapitala i pripojenje Skupne pokojninske družbe uplivisale su na 35 % veći povrat na finansijske investicije Triglav grupe u odnosu na isti period lani (vrijednost 45,1 milion evra).

Bruto operativni troškovi Grupe bili su za 2 % viši nego u istom periodu lani te su dosegli 69,4 miliona evra. Povećanje je prvenstveno posljedica viših troškova rada zbog uključivanja novog društva u Triglav grupu i jačanja prodajne mreže u nekim zavisnim društvima. Bruto operativni troškovi matičnog društva ostali su na nivou lanjskog razmatranog perioda.

Andrej Slapar, predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav je izjavio: „Triglav grupa posluje u zahtjevnom privrednom okruženju i na izuzetno konkurentnim tržištima u sedam evropskih država. Grupa je u prvom kvartalu ove godine uspješno poslovala i sačuvala finansijsku stabilnost, za što treba zahvaliti čitavom timu Grupe. U skladu sa strategijom i ubuduće ćemo biti koncentrisani na jačanje položaja u regionu i na razvoj Triglav grupe kao centra osiguravajuće grane u ovom dijelu Evrope. Nastojat ćemo da nas u ovim jasnim i ambicioznim strateškim ciljevima podrže i naši akcionari, kojih ima čak 28.300. U realizovanju prepoznatih šansi upravo podrška vlasnika može da bude ključna za daljnji razvoj i rast Triglav grupe.“

Triglav grupa na tržištu Republike Srpske

Triglav osiguranje Banja Luka je u prva tri mjeseca 2015. godine fakturisalo 1,3 miliona evra premije osiguranja u segmentu osiguranja imovine na tržištu Republike Srpske, što je za 3 % manje fakturisane bruto premije osiguranja nego u istom periodu lani. U segmentu automobilskog kasko osiguranja društvo je u prvom kvartalu ove godine realizovalo najviši rast premije od svih osiguravajućih društava Triglav grupe. Kombinovani količnik, koji pokazuje profitabilnost poslovanja, iznosio je 95 % te se u poređenju sa krajem prošle godine poboljšao za 4%. Količnik ispod 100 znači da je poslovanje osiguranja imovine iz osnovne djelatnosti pozitivno.

»I u prvom kvartalu ove godine Triglav osiguranje Banja Luka nastavlja pozitivno poslovanje. Rastu nam ključni pokazatelji poslovanja koji govore o stabilnosti i samoodrživosti Društva. Naši osiguranici i njihove potrebe su i dalje u fokusu našeg poslovanja, a nastavljamo i sa društveno odgovornim aktivnostima kojima pomažemo razvoj uže i šire zajednice,« je izjavio generalni direktor Triglav siguranja Banja Luka Matej Žlajpah.