Agencija za statistiku BiH

Poznato kad će prvi put biti objavljeni zvanični podaci o visini zarada bh. građana

konvertibilne marke novac
Ilustracija: CBBiH

Pomenuti pokazatelji biti od velikog značaja i za poslovne subjekte i za eksterne korisnike podataka

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entetskim zavodima za statistiku, prvi put u Bosni i Hercegovini provest će istraživanje o strukturi zarada u periodu od 20. oktobra do 31. decembra 2023., a rezultati će biti objavljeni sredinom iduće godine.

Iz Agencije navode da će istraživanje biti provedeno radi dobivanja međunarodno uporedivih podataka o zaradama prema individualnim karakteristikama zaposlenih (zanimanje, spol, stepen obrazovanja, starost, dužina staža, vrsta ugovora zaposlenog) i prema karakteristikama poslovnih subjekata (djelatnost, veličina i oblik svojine).

Dodaju da će pomenuti pokazatelji biti od velikog značaja i za poslovne subjekte i za eksterne korisnike podataka s obzirom na to da će po prvi put biti raspoloživi podaci o mjesečnim, godišnjim i najnižim zaradama bh. građana, kao i podaci o zaradama po spolu, zanimanju, djelatnosti, itd.

Referentna godina za koju se prikupljaju podaci za Istraživanje o strukturi zarada je 2022., a ta vrsta istraživanja provodi se svake četiri godine.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i u skladu sa odredbama Zakona o statistici BiH bit će korišteni isključivo u statističke svrhe, najavljeno je iz Agencije za statistiku BiH.