Agencija za statistiku BiH

Provodi se istraživanje o strukturi zarada u Bosni i Hercegovini

novac marke – DB Fokus

Referentna godina, za koju se prikupljaju podaci za Pilot Istraživanje o strukturi zarada, je 2021

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa Federalnim zavodom za statistiku FBiH i Republičkim zavodom za statistiku RS, provodi Pilot Istraživanje o strukturi zarada (ISZ) u Bosni i Hercegovini. Anketiranje, na uzorkom izabranim poslovnim subjektima/pravnim licima u BiH, će trajati od 1. do 30. 4. 2022. godine, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

Cilj istraživanja o strukturi zarada je da se dobiju međunarodno uporedivi podaci o zaradama, prema individualnim karakteristikama zaposlenih (zanimanje, spol, stepen obrazovanja, starost, dužina staža, vrsta ugovora zaposlenog) i prema karakteristikama poslovnih subjekata (djelatnost, veličina i oblik svojine). Navedeni pokazatelji će biti od velikog značaja kako za poslovne subjekte tako i za eksterne korisnike podataka s obzirom na to da će po prvi put biti raspoloživi podaci o mjesečnim, godišnjim i najnižim zaradama, te podaci o zaradama po spolu, zanimanju, djelatnosti, itd.

Referentna godina, za koju se prikupljaju podaci za Pilot Istraživanje o strukturi zarada, je 2021.

Statističke institucije garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe.