Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

agencija za statistiku

Radnu snagu u BiH u četvrtom kvartalu činilo oko 1,4 miliona osoba

radnici
Foto: Hazim Aljović/FENA

U poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih osoba je povećan za 1,6 posto, a nezaposlenih se smanjio za 6,2 posto

U Bosni i Hercegovini u četvrtom kvartalu 2023. radnu snagu činilo je 1,398 miliona osoba od kojih je 87,4 posto zaposlenih i 12,6 posto nezaposlenih osoba, podaci su iz provedene Ankete o radnoj snazi u BiH.

U poređenju sa prethodnim kvartalom, broj zaposlenih osoba je povećan za 1,6 posto, a nezaposlenih se smanjio za 6,2 posto, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Broj osoba izvan radne snage u BiH u četvrtom kvartalu 2023. godine iznosio je 1,481 miliona i smanjio se za 0,5 posto u odnosu na prethodni kvartal. U tom kvartalu, stopa aktivnosti je bila 48,6 posto, stopa zaposlenosti 42,4 posto, stopa nezaposlenosti 12,7 posto i stopa neaktivnosti 51,4 posto.

Više od 60 posto muškaraca

Prema podacima iz Ankete, od ukupnog broja osoba koji čine radnu snagu 852 hiljade ili 60,9 posto su muškarci, a 546 hiljada ili 39,1 posto su žene, dok su od ukupnog broja zaposlenih osoba 764 hiljade ili 62,5 posto muškarci, a 457 hiljada ili 37,5 posto žene. Od ukupnog broja nezaposlenih 88 hiljada (49,9 posto) su muškarci, a 89 hiljada (50,1 posto) žene.

U posmatranom periodu, od ukupne radne snage 65,6 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 26,2 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, sedam posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,1 posto ima 65 i više godina.

Od ukupnog broja zaposlenih osoba 65,7 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 27,4 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 5,7 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,2 posto ima 65 i više godina.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 65,5 posto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 17,9 posto starosnoj grupi od 50 do 64 godine, 16 posto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 0,6 posto ima 65 i više godina.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu imaju osobe sa završenom srednjom školom i specijalizacijom i to 69,3 posto, zatim slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 22 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 8,8 posto.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 69,3 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 23,1 posto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 7,7 posto.

Rezultati ankete

Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 69,4 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 16,1 posto i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 14,5 posto.

Struktura zaposlenih osoba prema grupama područja djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih osoba u uslužnim djelatnostima 59,2 posto, zatim u industriji i građevinarstvu 33,3 posto i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu 7,5 posto.

Anketa je sprovedena na uzorku koji je u četvrtom kvartalu obuhvatio 10.728 domaćinstava, a anketirani su svi rezidentni članovi privatnih domaćinstava.