Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Raiffeisen Bank

Rast konsolidovane dobiti za 76 procenata u odnosu na prošlu godinu

Johann Strobl
Johann Strobl, generalni direktor Raiffeisen Bank International AG

Ekonomski rast na našim tržištima daje nam vjetar u leđa, tako da smo optimistični vezano za ostatak godine i 2022. godinu

Nakon recesije uzrokovane pandemijom u prethodnoj godini, tekuću finansijsku godinu obilježio je ekonomski oporavak.

Konsolidovana dobit povećana je za značajnih 76 procenata u odnosu na prošlu godinu na 1.055 miliona eura. Povećanje obima poslovanja omogućilo je stabilizaciju neto prihoda po kamati, koji je bio pogođen smanjenjem ključnih kamatnih stopa i devalvacijama valuta.

Nedavna povećanja kamata na tržištu u velikom broju zemalja grupacije već su rezultirala povećanjem neto prihoda po kamati u odnosu na prethodni kvartal. Neto prihod po kamati i naknadama također se vratio na nivo prije pandemije s povećanjem od 16 procenata.

Ovo povećanje konsolidovane dobiti uzrokovano je i znatno nižim rezervisanjima po kreditnim gubicima u iznosu od 152 miliona eura, što je manje za 345 miliona eura u odnosu na isti period prošle godine.

“Jako smo zadovoljni rezultatima ostvarenim u prvih devet mjeseci. Značajno smo povećali našu konsolidovanu dobit u poređenju s prošlom godinom i uspješno smo okončali akviziciju češke Equa banke. Ekonomski rast na našim tržištima daje nam vjetar u leđa, tako da smo optimistični vezano za ostatak godine i 2022. godinu” izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a.

Povećanje operativnog prihoda

Operativni prihod je povećan za 2,3 procenta na 4.096 miliona eura u odnosu na prethodnu godinu. Neto prihod po kamati smanjen je za 31 milion eura na 2.445 miliona eura zbog okruženja obilježenog niskim kamatnim stopama na velikom broju tržišta grupacije i devalvacijama valuta.

Uprkos devalvaciji valuta u Istočnoj Evropi, neto prihod po naknadama i kamatama povećan je za 198 miliona eura na 1.470 miliona eura, uglavnom zbog povećanog obima transakcija tokom izvještajnog perioda u kliringu, poravnanju i plaćanjima i u deviznom poslovanju, nakon ograničenja uzrokovanih pandemijom COVID-19 u prethodnoj godini.

Uprkos deprecijaciji valuta, opći administrativni troškovi su porasli za 2 procenta u odnosu na isti period prošle godine, ili za 49 miliona eura na 2.185 miliona eura.

Značajan pad gubitaka po rezervisanjima za finansijska sredstva

Gubici po rezervisanjima za finansijska sredstva u iznosu od 152 miliona eura su priznati u ovom izvještajnom periodu, u odnosu na 497 miliona eura koliko su iznosili u periodu prethodne godine.

Koeficijent NPE je smanjen za 0,2 procentna poena na 1,6 procenata zbog povećanja depozita kod centralnih banaka i većih obima kreditiranja. Koeficijent pokrivenosti NPE porastao je za 0,7 procentnih poena na 62,2 procenta.

CET1 koeficijent (potpuno ispunjen) iznosi 13,2 procenta
Uključujući rezultate trećeg kvartala, (potpuno ispunjeni) koeficijenti kapitala su sljedeći: Koeficijent CET1 13,2 procenta, koeficijent Tier 1 15,0 procenata i koeficijent ukupnog kapitala 17,7 procenata.

Rezultati na nivou kvartala

Konsolidovana dobit je porasla za 12 procenata ili za 47 miliona eura na 443 miliona u odnosu na prethodni kvartal. Veliki dio ovog povećanja može se pripisati rastu operativnog prihoda za 73 miliona eura, uglavnom zbog većeg neto prihoda po kamati i neto prihoda po naknadama i provizijama.

Opći administrativni troškovi porasli su za 23 miliona eura u odnosu na prethodni kvartal na 758 miliona eura.

Gubici po rezervisanjima po finansijskoj aktivi povećani su za 11 miliona eura na 42 miliona eura u poređenju sa prethodnim kvartalom.

Prognoza

RBI očekuje rast kredita za oko 11 pocenata (isključujući Equa banku) u 2021. godini.

Očekuje se da koeficijent rezervisanja za finansijsku 2022. godinu bude oko 40 baznih poena.

RBI i dalje ima za cilj postići koeficijent trošak/prihod od oko 55 procenata.

RBI očekuje dodatno poboljšanje konsolidovanog povrata na kapital u 2022. godini, uz srednjoročni cilj od 11 procenata.

RBI potvrđuje srednjoročni ciljani koeficijent CET1 od oko 13 procenata.

Na osnovu ovog cilja, RBI namjerava distribuirati između 20 i 50 procenata konsolidovane dobiti.

– Neto prihod po kamati zabilježio rast za 9 procenata u odnosu na prethodni kvartal zahvaljujući rastu obima i većim ključnim stopama

– Neto prihod po naknadama i provizijama porastao za 8 procenata u odnosu na prethodni kvartal na 538 miliona eura

– Koeficijent trošak prihod iznosi 52,1 procenat u trećem kvartalu, opći administrativni troškovi (rast od 3 procenta u odnosu na prethodni kvartal) odražavaju po prvi put konsolidaciju Equa banke i troškove integracije

– Koeficijent rezervisanja 0,21 procenat zaključno s današnjim datumom

– Konsolidovana dobit povećana za 76 procenata u odnosu na isti period prošle godine na 1.055 miliona eura

– Krediti klijentima zabilježili rast za 11 procenata (isključujući rast Equa banke od 9 procenata) zaključno sa današnjim datumom

– Koeficijent CET1 iznosi 13,2 procenta (potpuno ispunjen), uključujući rezultat sa današnjim datumom i uticaj Equa banke

– Moody’s rejting povećan na A2 sa A3

– Zakazana vanredna skupština dioničara za 10. novembar kako bi se glasalo o predloženoj dodatnoj dividendi od 0,75 eura po dionici