Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

RBI u prvom kvartalu 2018. ostvarila dobit od 399 miliona eura

Johann Strobl, generalni direktor Raiffeisen Bank Internatonal AG
Johann Strobl, generalni direktor Raiffeisen Bank Internatonal AG

Raiffeisen Bank International (RBI) je ostvarila konsolidovanu dobit od 399 miliona eura u prvom kvartalu 2018. godine.

„Imali smo dobar početak godine. Uspjeli smo ostvariti bolji poslovni rezultat nego prošle godine te osloboditi rezervisanja za potencijalne kreditne gubitke“, izjavio je Johann Strobl, generalni direktor RBI-a.

U prva tri mjeseca 2018. zabilježen je rast neto prihoda od kamata za 4 procenta, odnosno 32 miliona eura, što je na godišnjem nivou vrijednost od 829 miliona eura. Do porasta je došlo zbog povećanja neto kamatne marže za 5 baznih poena na 2,49 procenata te kamatonosne aktive Grupacije za 1 procenat usljed rasta kratkoročnih kredita.

Opći administrativni troškovi manji su za 5 miliona eura u odnosu na prošlu godinu i iznose 740 miliona eura. Usljed rasta od 2,1 procentnih poena koeficijent trošak/prihod dostigao je vrijednost od 57,3 procenta.

U ovom izvještajnom periodu došlo je do neto otpuštanja rezervisanja u iznosu od 83 miliona eura za potencijalne gubitke po osnovu finansijskih sredstava u odnosu na neto izdvajanja za rezervisanja od 82 miliona eura u istom periodu prošle godine. Ovaj pozitivni trend razvoja posljedica je dobrog makroekonomskog okruženja kad je riječ o prilivima i uspješnim naplatama potraživanja od ukupno 135 miliona eura.

Krajem marta 2018. godine, koeficijent problematičnih kredita iznosio je 5,4 procenta, odnosno 0,3 procentna poena manje nego na početku godine.

„Veoma smo sigurni u pozitivne rezultate u ovoj finansijskoj godini i imamo ambiciozne planove. Nastavljamo sa našim digitalnim projektima kako bismo dodatno unaprijedili efikasnost RBI-a“, rekao je Strobl.

RBI će težiti da poveća obim plasiranih kredita uz prosječni godišnji procentualni rast u okviru srednjih jednocifrenih vrijednosti.

Očekuje se da će gubici zbog umanjenja vrijednosti po osnovu finansijskih sredstava (troškovi rizika) u 2018. godini biti na istom nivou kao u 2017. godini.

RBI predviđa dalje smanjenje koeficijenta problematičnih kredita na srednjoročnoj osnovi.

Banka ima cilj da dostigne koeficijent trošak/prihod ispod 55 procenata na srednjoročnoj osnovi.

Na srednjoročnoj osnovi RBI želi postići konsolidovani povrat na kapital od oko 11 procenata.

Srednjeročno, RBI želi postići koeficijent CET1 (potpuno ispunjen) od oko 13 procenata nakon isplate dividende.

Na osnovu ovog cilja, RBI namjerava distribuirati između 20 i 50 procenata (koeficijent isplate dividende) konsolidovane dobiti.

Svi navedeni ciljevi uključuju i uticaj MSFI 9 i FINREP standarda; prodaja osnovnih poslovnih aktivnosti u Poljskoj se ne računa.