Agencija za statistiku BiH

Samo 582 preduzeća u BiH imaju prihod veći od 20 miliona KM

kalkulator racunanje pixabay

U BiH, prema ovom istraživanju, ima 98.180 aktivnih preduzeća i preduzetnika, od čega je 39.285 preduzeća koja su podnijela finansijske izvještaje za 2021. godinu, te 58.895 aktivnih preduzetnika

Samo 582 preduzeća ili 1,8 posto od ukupnog broja u Bosni i Hercegovini ima prihode koji iznose 20 miliona KM ili više, pokazuje istraživanje Agencije za statistiku BiH.

Podaci iz statističkog registra koji je sačinila Agencija pokazuju da ekonomija BiH počiva na malim i mikro preduzećima, koja čine čak 90,6 posto od ukupnog broja. Mikro preduzeća (0 do 10 zaposlenih) je najviše 29.087 ili ukupno 74,01 posto, izvještava Indikator.ba.

Malih preduzeća (od 10 do 20 zaposlenih) ima 3.747 ili 17,6 posto, dok je srednjih preduzeća (između 50 i 250 zaposlenih) 2.219 ili 5,6 posto.

Najmanje ima velikih preduzeća (iznad 250 zaposlenih), ukupno 406 ili 1,0 posto od ukupnog broja.

Čak 89,9% preduzeća ostvaruje prihode manje od četiri miliona KM na godišnjem nivou, 6,3 posto preduzeća ostvaruje prihode od četiri do 20 miliona KM, a samo 1,8% preduzeća ima prihode 20 i više miliona KM. Za 2,1 posto aktivnih preduzeća podatak o prihodu nije raspoloživ.

U BiH, prema ovom istraživanju, ima 98.180 aktivnih preduzeća i preduzetnika, od čega je 39.285 preduzeća koja su podnijela finansijske izvještaje za 2021. godinu, te 58.895 aktivnih preduzetnika.

Najviše ih je u trgovini na veliko i na malo i popravku motornih vozila i motocikala 25.304, od čega je preduzeća 10.158, a preduzetnika 15.146.

U prerađivačkoj industriji ima 12.114 poslovnih subjekata, od čega 5.143 preduzeća i 6.971 preduzetnik.

U proizvodnji gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme, ima 1.808 subjekta, 868 preduzeća i 940 preduzetnika.

U djelatnosti prijevoza i skladištenja je ukupno evidentirano 7.205 subjekata, u građevinarsvu 5.519, u poslovanju nekretninama 1.391.

Prema statističkom registru postoji 2.678 subjekata u djelatnosti informacija i komunikacija, od čega se računarskim programiranjem, savjetovanjem i djelatnostima povezanim s njima bavi 1.836 subjekata, od čega 858 kompanija i 978 preduzetnika.

U finansijskim djelatnostima ima ukupno 409 subjekata, od čega 236 kompanija.