Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Sberbank: U 2016. povećan operativni prihod i poboljšan kvalitet aktive

Sberbank

Iz Sberbank Europe danas je saopćeno da su u 2016. ostvarili preokret podržan povećanim operativnim prihodom, poboljšanom kvalitetom aktive i snažnim fokusom na efikasnost.

Generalni direktor Sberbank Europe Gerhard Randa izjavio je da su značajno popravili neto rezultate, postali općenito samofinansirajuća banka i dodatno povećali naš tržišni udio u centralnoj i istočnoj Evropi, dodavši značajan broj aktivnih klijenata, te istovremeno optimizirali operativne troškove.

Na neto dobit Sberbank Europe u iznosu od 33 miliona eura pozitivno je uticao jednokratni efekat prodaje 99.5 posto udjela u Sberbank Slovensko u julu 2016. Uprkos izazovnom poslovnom okruženju, kojeg karakterišu niske kamatne stope, geopolitička situacija i regulatorni zahtjevi, neto prihod od kamata je porastao za 17 posto na 304 miliona eura, kao rezultat korporativnog poslovanja u Austriji i mjera na optimizaciji likvidnosti na razini grupacije.

Neto prihod od naknada i provizija je porastao za osam posto i dostigao 81 milion eura. Neto kamatna marža Sberbank Europe je povećana na 2.4 posto u poređenju sa 2.1 posto tokom 2015. zahvaljujući poboljšanju u Austriji, Mađarskoj, Češkoj i Hrvatskoj.

Kao rezultat dosljednog poboljšanja troškovne efikasnosti, opći administrativni troškovi su smanjeni za četiri posto na godišnjem nivou, sa 287 miliona eura na 276 miliona eura.

U prvoj polovini 2016. Sberbank Europe je značajno ojačala strukturu kapitala pretvaranjem 370 miliona eura subordiniranih kredita (Tier 2 kapital) u CET 1 kapital. U poređenju sa 2015. Sberbank Europe je značajno ojačala svoju kapitalnu poziciju sa omjerom CET1 kapitala od 15.4 posto u odnosu na 10.6 posto na kraju 2015. potaknutog prodajom slovačke podružnice i smanjenjem rizikom ponderisane aktive.

Također, Sberbank Europe nastavila je da poboljšava kvalitetu svoje aktive – omjer nekvalitetnih kredita se smanjuje svakog kvartala i pao je na 10 posto (u odnosu na 11 posto na kraju 2015.), dok je omjer pokrivenosti nekvalitetnih kredita porastao na 47.7 posto u odnosu na 42.2 posto na kraju 2015. Poboljšanje portfolija kredita i općenito stabilna situacija s nekvalitetnim kreditima rezultirala je smanjenjem troškova rizika.

Sberbank Europe je povećala svoju bazu aktivnih klijenata za 11 posto, sa 604.000 klijenata na kraju 2015. na 673.000 klijenata na kraju 2016., a rast baze klijenata je bio generisan uspješnom akvizicijom klijenata fizičkih lica posebno u Srbiji i Češkoj.

Od 2015. bruto portfolio kredita je ostao na istoj razini. Austrija i Češka su i dalje dva najveća tržišta u pogledu portfolija kredita i čine približno 51 posto kredita Sberbank Europe grupacije. Potaknut rastom depozita u njemačkoj podružnici (Sberbank Direct), omjer kredita/depozita je poboljšan sa 153 posto na 111 posto u 2015. i stabilizirao se na 110 posto na kraju 2016. Baza finansiranja Sberbank Europe je ostala robustna pri čemu je 71 posto podržano depozitima klijenata.

Na dan 31. decembar 2016. ukupna aktiva Sberbank Europe grupacije je iznosila 12,7 milijardi eura.

– Sberbank Europe ima za cilj da posluži kao most u regiji koja se proteže između Rusije i centralne i istočne Evrope, jačajući ekonomske i poslovne odnose u zemljama u kojima je Sberbank grupacija prisutna. Tokom 2017. Sberbank Europe se želi fokusirati na umjeren i održiv rast retail i korporativnog poslovanja uz kontinuirano jačanje osnove postavljene u 2016.: biti profitabilna i efikasna bankarska grupacija koja ispunjava sve finansijske potrebe klijenata – navedeno je u saopćenju.

Sberbank Rusija je najveća banka Rusije i jedna od vodećih globalnih finansijskih institucija. Sberbank drži gotovo jednu trećinu ukupnih sredstava ruskog bankarskog sektora, ključni je zajmodavac nacionalnoj ekonomiji i najveći je depozitar u Rusiji.